Công việc nào sau đây là cập nhật cơ sở dữ liệu đáng xem nhất 2024

Xem Công việc nào sau đây là cập nhật cơ sở dữ liệu đáng xem nhất 2024

  • Câu hỏi:

Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? YOMEDIA

  • A. Nhập dữ liệu ban đầu
  • B. Thêm bản ghi
  • C. Xoá bản ghi
  • D. Xem dữ liệu

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Bạn đang tìm hiểu bài viết Công việc nào sau đây là cập nhật cơ sở dữ liệu đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.