Thiết kế mạch giải mã 4 đường sang 16 đường đáng xem nhất 2024

Xem Thiết kế mạch giải mã 4 đường sang 16 đường đáng xem nhất 2024

Đồ án mạch giải mã từ 4 sang 16

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (280.58 KB, 11 trang )

Thực Tập Mạch Số CT137
GVHD: Trần Hữu Danh
Sinh viên nhóm 34 thực hiện:
Lê Hoài Nam: 1091046
Lê Quốc Việt: 1091088
Huỳnh Thị Kim Chi: 1080961
Đề tài số 12
Thiết kế mạch giải mã từ 4 đường sang 16
đường, dùng IC 74138
Quy trình thực hiện
1. Giới thiệu IC 74138.
2. Thông số Kỹ thuật IC 74138.
3. Thiết kế mạch điện.
I. Giới thiệu IC 74138
II. Thông số kỹ thuật IC 74138

II. Thông số kỹ thuật IC 74138
II. Thông số kỹ thuật IC 74138
III. Thiết kế mạch
IC 74138 là IC mã hóa ưu tiên 8 đường sang
3 đường, vào ra tác động thấp, có các ngã
nối mạch để mở rộng mã hóa với số ngã ra
nhiều hơn.
Nối 2 IC để mở mã hóa cho số 4 bít.
A
1
B
2
C
3
E1

6
E2
4
E3
5
Y0
15
Y1
14
Y2
13
Y3
12
Y4
11
Y5
10
Y6
9
Y7
7
U1
74ALS138
A
1
B
2
C
3
E1
6
E2
4
E3
5
Y0
15
Y1
14
Y2
13
Y3
12
Y4
11
Y5
10
Y6
9
Y7
7
U2
74ALS138
D C B A
CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM
CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
II. Thông số kỹ thuật IC 74138

Bạn đang tìm hiểu bài viết Thiết kế mạch giải mã 4 đường sang 16 đường đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.