Nhất thời tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024

Xem Nhất thời tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024

Vietnamese

tình cảm nhất thời

English

momentary emotions

Last Update:                                                            2021-07-03                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

English

he’s just emotional.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm xúc

English

emotion

Last Update:                                                            2014-03-07                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 5                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Wikipedia                                                                                    

Vietnamese

cảm xúc.

English

emotional.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Wikipedia                                                                                    

Vietnamese

loài nhất thời

English

fugitive species

Last Update:                                                            2015-01-22                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Wikipedia                                                                                    

Vietnamese

mặt trái cảm xúc

English

eye opening

Last Update:                                                            2019-10-03                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rối loạn cảm xúc

English

emotional difficulties

Last Update:                                                            2015-01-21                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

Đầy cảm xúc nào

English

like cheerio, boy. delish! yeah!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

hắn có cảm xúc

English

he is feeling!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm xúc của hắn.

English

his emotions.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm xúc lẫn lộn.

English

feelings.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

chế ngự cảm xúc.

English

control your emotions.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

hàn gắn cảm xúc.

English

healing feelings.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi.

English

i think that’s just how you feel right now.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

biểu lộ cảm xúc.

English

read signs, recognize body language. recognize facial expressions.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

Đó là cảm xúc.

English

that’s emotion.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm xúc của anh.

English

your emotions.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm xúc ổn định.

English

his emotions are stable.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

anh đầy cảm xúc.

English

you were… moving.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

viên đá cảm xúc.

English

stone-letter.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Bạn đang tìm hiểu bài viết Nhất thời tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.