6 mét khối 272 mét khối bằng bao nhiêu mét khối đáng xem nhất 2024

Xem 6 mét khối 272 mét khối bằng bao nhiêu mét khối đáng xem nhất 2024

6 m khoi 272 m khoi bang bao nhieu m khoi

Được cập nhật 24 tháng 4 2017 lúc 22:48

278 m3

6m3272m3= 278m3

6 m3272 m3= 278 m3

34,6m khoi bang  dm khoi

209m khoi bang dm khoi

2 phan 5 m khoi bang  dm khoi

2 dm khoi bang m khoi

2 cm khoi bang  m khoi

5 phan 8 m khoi bang cm khoi

2,643dm khoi bang cm khoi

51,17m khoi bang cm khoi

Được cập nhật 14 tháng 2 2017 lúc 23:31

3460

20900

40

0,02

0,0002

6250

264,3

511700

1lit nuoc bang bao nhieu m khoi

0,001 vì 1 lít = 1 dm3=0,001m3

1l nước = 1 dm3=0,0001 m3

Mình chắc thế

Ta có : 1 lít nước =1000 dm khối

=> lít nước = 1 m khối

Vậy …

mot khoi da hinh lap phuong co canh bang 0,5 m . Biet rang 1dmkhoi da nang 2,5kg . Hoi khoi da nang bao nhieu kg ?

?

MOT TRUONG THCS CO 1200HS . TRONG DO SO HS KHOI 6 CHIEM 28PHAN TRAM, SO HS KHOI 7 BANG 27/28SO HS KHOI 6 . SO HS KHOI 9 BANG 4/5 4/5 SO HS KHOI 8

TINH SO HS MOI KHOI

TI LE SO HS KHOI 8 VOI SO HS TOAN TRUONG LA BAO NHIEU

KHOI 6 VA 7 CUA TRUONG THCS DI THAM QUAN TONG CONG CO 510 EM DANG KY DI . NEU KHOI 6 DANG KY THEM 100 EM VA KHOI 7 BOT DI 10 EM THI KHOI 7 CHI BANGNUA KHOI 6 . TINH XEM MOI KHOI CO BAO NHIEU H/S DANG KY DI THAM QUAN

Được cập nhật 22 tháng 11 2020 lúc 9:36

5đề – xi -met khoi 36 xang ti met khoi bang bao nhieu cm khoi

5 đề xi mét khối 36 xăng ti mét khối bằng 5036cm3

k mk nha mk đầu tiên đó

mnih chua hoc den xin lo

5 dm336 cm3= 5036 cm3

400 cm khoi bang bao nhieu dm khoi

Được cập nhật 23 tháng 4 2017 lúc 23:10

400cm3= 0,4 dm3

400cm khối =40dm khối

bạn ơi bằng 400000dm khối

de co 1 lit hon hop ruou nuoc co klr D=930 kg/m khoi thi phai tron bao nhieu lit nuoc va ruou

biet :klr cua nuoc la 1000kg/m khoi khoi luong rieng cua ruou la 900kg/m khoi

Được cập nhật 19 tháng 7 2017 lúc 14:06

hoc sinh ba khoi 6 7 8 cung tham gia trong cay cho truong . biet hoc sinh khoi 8 trong dduoc 3/7 tong so cay cua ba khoi 6 7 8. hoc sinh cua khoi 7 trong duoc so cay bang 5/6 so cay cua khoi 8. con khoi 6 trong duoc 90 cay?

a)hoi ca 3 khoi 6;7;8 trong duoc bao nhieu cay

b) tinh ti so phan tram so cay trong cua khoi 6 so voi khoi 7

a, Phân số chỉsố cây khối 7 trồng được là:

    3/7*5/6=5/14 (tổng số cây)

Phân số chỉ số cây khối 6 trồng được là:

1-5/14-3/7=3/14 (tổng số cây)

Tổng số cây cả 3 khối trồng là:

90:3/14=420 (cây)

Khối 8 trồng số cây là:

420*3/7=180 (cây)

Khối 7 trồng số cây là:

180*5/6=150 (cây)

b, Tỉ số phần trăm giữa số cây khối 6 trồng được so với số cây khối 7 trồng được là:

90*100/150=60%

Đáp số:A:-khối 6: 90 cây

-khối 7: 150 cây

-khối 8:180 cây

B:60%

Bạn đang tìm hiểu bài viết 6 mét khối 272 mét khối bằng bao nhiêu mét khối đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.