You are dead wrong là gì đáng xem nhất 2024

Xem You are dead wrong là gì đáng xem nhất 2024

Dead

– là tính từ: nghĩa là “chết”, chỉ tình trạng các cơ quan bộ phận trong một cơ thể sống không còn hoạt động nữa.

Ví dụ:

The doctor pronounced him dead on arrival at the hospital.

Ông ta được bác sĩ xác nhận là chết khi chở đến bịnh viện.
 

– là trạng từ, có nghĩa như completely/very (hoàn toàn/rất):

Ví dụ:

He’s dead drunk.

Anh ta say khướt.

I’m dead tired.

Tôi mệt muốn chết.

You’re dead wrong.

Anh nhầm to.
 

Death: là danh từ có nghĩa là “cái chết”

Ví dụ:
He mourned the death of his best friend.

Anh ta thương tiếc người bạn thân nhất qua đời.

 
 – The dead là tính từ nhưng lại được dùng như danh từ số nhiều, có nghĩa là “người chết“.

Ví dụ:

We must pray for the dead.

Chúng ta phải cầu nguyện cho người đã chết.

Die là động từ.

Ví dụ:
 Her husband died in the war.

Chồng bà tử trận trong cuộc chiến.
 
 Did she die a natural death or did someone kill her?

Bà ta chết tự nhiên là hay có ai giết bà?
 

– Ðồng nghĩa với die có: perish, depart, meet death, go from dust to dust (trở về với cát bụi), kick the bucket.
 

Pass away là một uyển ngữ (tiếng dùng nhẹ đi, euphemism) thay cho die, như tiếng Việt dùng chữ “qua đời“.

Be gone ít được dùng với nghĩa die. Có chữ Be gone! Là tán thán tự. Be gone có nghĩa là “Đi vắng xa, đi khuất mắt“.

Ví dụ:
 How long will you be gone?

Bạn sẽ vắng mặt bao lâu?
 
 Many of the old houses are gone now.

Nhiều căn nhà xưa nay không còn nữa.

Bạn đang tìm hiểu bài viết You are dead wrong là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.