Xác định nào sau đây là sai đáng xem nhất 2024

Xem Xác định nào sau đây là sai đáng xem nhất 2024

  • Câu hỏi:

Khẳng định nào sau đây là sai? YOMEDIA

  • A. Nếu(int {fleft( x right),{rm{d}}x}  = Fleft( x right) + C) thì(int {fleft( u right),{rm{d}}} u = Fleft( u right) + C.)
  • B. (int {kfleft( x right),{rm{d}}x}  = kint {fleft( x right),{rm{d}}x} )(k là hằng số và k khác 0)
  • C. Nếu F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x) = G(x)
  • D. (int {left[ {fleft( x right) + gleft( x right)} right],{rm{d}}x}  = int {fleft( x right),{rm{d}}x}  + int {gleft( x right),{rm{d}}x} .)

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C

Các nguyên hàm sai khác nhau hằng số nên C là đáp án sai. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Bạn đang tìm hiểu bài viết Xác định nào sau đây là sai đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.