Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 trang 45 đáng xem nhất 2024

Xem Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 trang 45 đáng xem nhất 2024

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 45,46)

Trang trước Trang sau

1. (Sgk Toán 1 Trang 45). Số?

Phương pháp giải

Viết phép tính thích hợp từ hình ảnh đã cho.

Lời giải chi tiết:

Viết phép tính là:

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

2. (Sgk Toán 1 Trang 45). Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng trong phạm vi 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3. (Sgk Toán 1 Trang 45). Số:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng trong phạm vi 3 rồi điền số còn thiếu của mỗi phép tính vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

4. (Sgk Toán 1 Trang 46). Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5. (Sgk Toán 1 Trang 46). Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải

Đếm số bóng hoặc con vật trong mỗi hình rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Trang trước Trang sau

Bạn đang tìm hiểu bài viết Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 trang 45 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.