Viết công thức tính căn bậc ba của 1728 đáng xem nhất 2024

Xem Viết công thức tính căn bậc ba của 1728 đáng xem nhất 2024

Tính31728 :364 theo hai cách.

Cách 1:31728 :364 = 12:4 = 3

Cách 2:31728:364 =3(1728/64) =327 = 3

Bạn đang tìm hiểu bài viết Viết công thức tính căn bậc ba của 1728 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.