Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào đáng xem nhất 2024

Xem Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào đáng xem nhất 2024

Ông A cho con gái thừa kế một mảnh đất đứng tên mình. Ông A đang thực hiện quyền nào trong quyền sở hữu tài sản của công dân?

A. Quyền sử dụng.

B. Quyền định đoạt.

C. Quyền chiếm hữu.

D. Quyền tranh chấp.

Đáp án: B

Lời giải: Ông A cho con gái thừa kế một mảnh đất đứng tên mình. Như vậy, ông A đang thực hiện quyền định đoạt trong quyền sở hữu tài sản của công dân.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.