Ví dụ về phản ứng hóa học lớp 8 đáng xem nhất 2024

Xem Ví dụ về phản ứng hóa học lớp 8 đáng xem nhất 2024

Hotline                            0939 629 809

 • Đăng nhập
 • Đăng kí
 • Trang chủ
 • Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Tuyển sinh Đại học
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 10
 • Môn Hoá 10
 • Môn Toán 10
 • Môn Vật Lý 10
 • Trung Học PT lớp 11
 • Môn Hoá 11
 • Môn Toán 11
 • Môn Vật Lý 11
 • Trung Học PT lớp 12
 • Môn Hoá 12
 • Môn Toán 12
 • Môn Vật Lý 12
 • Kiến thức THCS
 • Trung học CS lớp 6
 • Môn Toán 6
 • Môn Vật lý 6
 • Trung học CS lớp 7
 • Môn Toán 7
 • Môn Vật lý 7
 • Trung học CS lớp 8
 • Môn Hoá 8
 • Môn Toán 8
 • Môn Vật Lý 8
 • Trung học CS lớp 9
 • Môn Hoá 9
 • Môn Toán 9
 • Môn Vật Lý 9
 • Ngoại ngữ tin học
 • Ngoại ngữ
 • Tin học
 • Hướng nghiệp
 • Góc chia sẻ – giải trí
 • Trắc nghiệm Online
 • Trang chủ
 • Tin tức mới
 • Kiến thức THCS
 • Trung học CS lớp 8
 • Môn Hoá 8
 • Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập – Hóa 8 bài 13

Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập – Hóa 8 bài 13 17:58:1919/04/2020

Trong thực tế, có nhiều phản ứng hóa học mà các em đã được thấy, ví dụ như đánh que diêm lấy lửa, đốt cháy nhiên liệu, thức ăn bị hôi thiu, hay xem bắn pháo hoa vào các dịp lễ, tết,…

Vậy phản ứng hóa học là gì? khi nào xảy ra phản ứng hóa học, nhận biết như thế nào và diễn biến của phản ứng hóa học ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Phản ứng hóa học là gì?

Định nghĩa: Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.

-Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi làchất phản ứng(haychất tham gia).

Chất mới sinh ra gọi làsản phẩm

Phương trình chữ của phản ứng hóa học như sau:

Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm

Lưu ý cách đọc:

Dấu “” đọc là tạo thành (hay sinh ra)

Dấu “+” phía trước dấu “” đọc là tác dụng với (hay phản ứng với, hóa hợp với)

Dấu “+” phía sau dấu “” đọc là: và

Ví dụ về phản ứng hóa học:

(1) Lưu huỳnh + Sắt Sắt(II) sunfua

(Chất tham gia)    (Sản phẩm)

Đọc là: Lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo thành Sắt(II) sunfua

(2) Canxicacbonat

Canxioxit + khí cacbonic

(Chất tham gia)    (Sản phẩm) (Sản phẩm)

Đọc là: Canxicacbonat sinh raCanxioxit và khí cacbonic

Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

II. Diễn biến của phản ứng hóa học

– Sơ đồ tường trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hidro và khí oxi tạo thành nước như sau:

– Hình a) Trước phản ứng; b) Trong quá trình phản ứng; c) Sau phản ứng.

Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

III. Khi nào xảy ra phản ứng hóa học

Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra:

– Các chất phản ứngtiếp xúcvới nhau thì phản ứng xảy ra.

– Tùy vào từng phản ứng cụ thể cần phảiđun nóng đến một nhiệt độ nào đó.

– Một số phản ứng cần đếnchất xúc tácđể cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

IV. Làm thế nào nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?

-Nhận biết phản ứng hóa học xảy ra dựa vào dấu hiệu cóchất mới tạo thành(màu sắc, trạng thái, tỏa nhiệt, phát sáng,…).

V. Bài tập về phản ứng hóa học

* Bài 1 trang 50 SGK Hóa học 8:

a)Phản ứng hóa học là gì?

b)Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm?

c)Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

° Lời giải bài 1 trang 50 SGK Hóa học 8:

a)Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

b)Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm.

c)Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

* Bài 2 trang 50 SGK Hóa học 8:

a)Vì sao nói được: Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì chất phản ứng là nguyên tử kim loại phản ứng).

b)Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c)Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không?

° Lời giải bài 2 trang 50 SGK Hóa học 8:

a)Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết từ các chất là phân tử mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác).

b)Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

c)Hình 2.5 là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước: số nguyên tử của mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên trước và sau phản ứng. Số nguyên tử H là 4 và số nguyên tử oxi là 2.

* Bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8:Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

°Lời giải bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8:

– Phương trình chữ của phản ứng:

Parafin + Oxi  Cacbon đioxit + Nước

– Chất phản ứng: parafin và khí oxi

– Sản phẩm: nước và khí cacbon đioxit

* Bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8:Ghép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong khung:

Trước khi cháy chất parafin ở thể (1) … còn khi cháy ở thể (2) … Các (3) … parafin phản ứng với các (4) … khí oxi.

°Lời giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8:

1) rắn.  (2) hơi.  (3) phân tử.  (4) phân tử.

* Bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8:Bỏ qủa trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

°Lời giải bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8:

– Phương trình chữ của phản ứng:

Axit clohiđric + Canxi cacbonat  Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

– Chất tham gia: Axit clohiđric và canxi cacbonat.

– Sản phẩm: Canxiclorua, nước và khí cacbon đioxit.

– Dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra: hiện tượng sủi bọt khí.

* Bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8:Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a)Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi?

b)Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩn là khí cacbon đioxit.

°Lời giải bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8:

– Phương trình chữ của phản ứng:

a)Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi, dùng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để thay đổi không khí nhằm thêm đủ khí oxi. Khi than bén cháy là có phản ứng hóa học xảy ra.

b)Phương trình chữ của phản ứng: Than + oxi  Cacbon đioxit. Tweet

Tags:

 • Hóa học 8
 • Hóa 8 chương 2
 • Phản ứng hóa học
 • Hóa 8 bài 12
 • Hóa 8 bài 13
 • Hóa 8 bài 14

Đánh giá & nhận xét

                                                                                                                                                Gửi                                                                                     Tin liên quan

Nguyên tố hoá học, bảng ký hiệu, nguyên tử khối và bài tập – hoá 8 bài 5

Nguyên tử là gì? lớp Electron là gì? Cấu tạo hạt nhân nguyên tử – Hóa 8 bài 4

Chất là gì? chất tinh khiết và hỗn hợp là gì? cách phân biệt chất và vật thể, tách chất ra khỏi hỗn hợp – Hóa 8 bài 2

Tỉ khối là gì, công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí – hoá 8 bài 20

Bài tập luyện tập về điều chế HIDRO và phản ứng thế, phản ứng OXI HÓA KHỬ – Hóa 8 bài 34

Cách viết và cân bằng phương trình hoá học – hoá lớp 8

Cách tính hoá trị của nguyên tố trong hợp chất và bài tập áp dụng – Hoá lớp 8

Màu sắc một số chất kết tủa và dung dịch thường gặp trong hóa học

Đơn chất là gì, Hợp chất là gì, đặc điểm cấu tạo? Khái niệm phân tử, phân tử khối – Hóa 8 bài 6

Bài tập luyện tập về Oxi, Oxit, Sự Oxi hóa, Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy – Hóa 8 bài 29

Sự Oxi hoá là gì, Phản ứng Hoá hợp là gì, Ứng dụng của Oxi và bài tập – hoá 8 bài 25

Không khí là gì, có tính chất gì ? Sự cháy và sự Oxi hóa chậm là gì? Ví dụ – Hóa 8 bài 28

Cách Pha chế dung dịch theo nồng đồ cho trước và Cách tính để pha loãng dung dịch – Hóa 8 bài 43

Dung dịch là gì? Dung dịch bão hòa, chưa bão hòa là gì? Chất tan và Dung môi – Hóa 8 bài 40    Xem thêm

Facebook        Tin mới

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng – Toán lớp 7 chuyên đề

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức – Toán 8 chuyên đề

Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có tham số m – Toán 9 chuyên đề

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác định) và bài tập vận dụng – Toán 9 chuyên đề

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m – Toán 12 chuyên đề         Tin cùng chuyên mục

Nguyên tố hoá học, bảng ký hiệu, nguyên tử khối và bài tập – hoá 8 bài 5

Nguyên tử là gì? lớp Electron là gì? Cấu tạo hạt nhân nguyên tử – Hóa 8 bài 4

Chất là gì? chất tinh khiết và hỗn hợp là gì? cách phân biệt chất và vật thể, tách chất ra khỏi hỗn hợp – Hóa 8 bài 2

Tỉ khối là gì, công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí – hoá 8 bài 20

Bài tập luyện tập về điều chế HIDRO và phản ứng thế, phản ứng OXI HÓA KHỬ – Hóa 8 bài 34         Tin xem nhiều nhất

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng – Toán lớp 10

Toán 11 – Giới hạn của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập – Toán lớp 12

Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh – Toán lớp 9

Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz – toán lớp 12                                                                          Tuyển sinh

Các trường Đào tạo ngành Luật – Tòa án                    Luật với các ngành Luật kinh tế, luật thương mại,…

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối D (D01: Văn – Toán – Anh)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối C (C00: Văn – Sử – Địa)                                             Xem thêm                Kiến thức THPT

Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác và bài tập vận dụng – Toán lớp 11                    Ở chương trình toán lớp 10, các em đã biết cách xác…

Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch…

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m…                                             Xem thêm                Kiến thức THCS

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng – Toán lớp 7 chuyên đề                    Bài toán tìm giá trị nguyên của x để biểu thức…

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)…

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác…                                             Xem thêm                Trắc nghiệm online

Toán 6 – Luỹ thừa

Toán 7 – số hữu tỉ

Toán THPT QG 2017                                             Xem thêm                Tin học

Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop                    GIF là hình ảnh động được lưu dưới dạng đơn…

Cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant trên Android

Cách sử dụng trợ lý ảo Siri hiệu quả trên Iphone                                             Xem thêm                Ngoại ngữ

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh                    Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es…

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk – The…

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even…                                             Xem thêm                Hướng nghiệp

Ngành Bất động sản là gì, ra trường làm gì, học trường nào, lấy bao nhiêu điểm?                    Ngành Bất động sản là một ngành thuộc nhóm ngành…

Tìm hiểu Ngành An toàn thông tin là gì, học trường nào, ra…

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) là gì? học những gì, ra…                                             Xem thêm                Góc chia sẻ – giải trí

Sinh viên năm nhất cần chuẩn bị những gì khi lên Thành phố học?                    Khác với các bạn ở Thành phố, các bạn sinh viên ở…

Cách học tiếng anh hiệu quả nhất và cách làm bài thi trắc…

12 Best Places to visit in Hanoi, Vietnam, you cann’t miss                                             Xem thêm                                                                Video

Cách sử dụng Pivot Table thống kê dữ liệu nâng cao trong Excel                     Xem thêm

 • Giới thiệu
 • Kiến thức lớp 12
 • Hướng nghiệp
 • Kiến thức Lớp 11
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Kiến thức Lớp 10
 • Tuyển sinh CĐ – ĐH
 • Kiến thức Lớp 9
 • Trắc nghiệm Online
 • Kiến thức Lớp 8
 • Góc chia sẻ HSSV
 • Kiến thức Lớp 7
 • Video Tin học
 • Kiến thức Lớp 6
 • Điều khoản Bảo mật
 • Ngoại ngữ
 • Liên hệ
 • Tin học

184 Đường số 10, Phường 9, Q.Gò Vấp, TPHCM.

Email: [email protected]                                                                            Đăng ký                                                                                                                                              Kết nối với chúng tôi                                                                                                

Đăng ký Hay học hỏi – Kênh thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kiến thức học tập. Liên hệ: [email protected]

Bạn đang tìm hiểu bài viết Ví dụ về phản ứng hóa học lớp 8 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.