Ví dụ về lợi ích công cộng đáng xem nhất 2024

Xem Ví dụ về lợi ích công cộng đáng xem nhất 2024

Lợi ích công cộng là gì? Cho ví dụ?Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có ý nghĩa gì?

Lợi ích công cộng là gì ? Cho ví dụ ?

  • Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có ý nghĩa gì ?
  • Trách nhiệm của công dân đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?
  • Trách nhiệm nhà nước đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?
    Chỉ mk vs dc ko ?
  • Lợi ích công cộng là gì ? Cho ví dụ ?

Lợi ích công cộng lànhữnglợi íchchung dành cho mọi người và xã hội

=> Ví dụ: Bệnh viện, trường học, công viên, cầu đường…

Tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng là gì

– Tài sản của Nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lí

Gồm: đất đai, rừng núi, tài nguyên trong lòng đất ….

– Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội

– Vai trò: để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2, Nghĩa vụ của công dân

– Không được xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
– Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí

3. Trách nhiệm của Nhà nước

– ban hành các quy định pháp luật
– Tuyên truyền giáo dục

Bạn đang tìm hiểu bài viết Ví dụ về lợi ích công cộng đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.