Trong các dữ liệu sau đây đâu là một CSDL đáng xem nhất 2024

Xem Trong các dữ liệu sau đây đâu là một CSDL đáng xem nhất 2024

  • Câu hỏi:

Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng ? YOMEDIA

  • A. Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ QTCSDL Access
  • B. Tập hợp các bảng dữ liệu
  • C. Cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau
  • D. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Bạn đang tìm hiểu bài viết Trong các dữ liệu sau đây đâu là một CSDL đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.