Trắc nghiệm Công nghệ 10 vietjack đáng xem nhất 2024

Xem Trắc nghiệm Công nghệ 10 vietjack đáng xem nhất 2024

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 1 (có đáp án): Bài mở đầu

Trang trước Trang sau

  • Lý thuyết Công nghệ 10  Bài 1: Bài mở đầu (hay, chi tiết)

Câu 1:Một trong những phương hướng và nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay là:

A. Xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến sau thu hoạch

B. Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái

C. Tăng cường sản xuất lương thực để xuất khẩu

D. Mở rộng khu chăn nuôi, trồng trọt

Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái

Giải thích:(Một trong những phương hướng và nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay là: Xây dựng một nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái  SKG trang 8)

Câu 2:Thành tựu nổi bật nhất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong những năm gần đây là:

A. Sản xuất lương thực tăng liên tục

B. Sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế

C. Đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp

D. Hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Sản xuất lương thực tăng liên tục

Giải thích:(Thành tựu nổi bật nhất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong những năm gần đây là: Sản xuất lương thực tăng liên tục  SGK trang 7)

Câu 3: Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư  nghiệp trong nền kinh tế quốc dân:

A. Sản xuất lương thực tăng liên tục

B. Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi; cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao

C. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

D. Tất cả các ý trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: C. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.

Giải thích: (Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư  nghiệp trong nền kinh tế quốc dân:  Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến  SGK trang 6)

Câu 4:Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế?

A. Trên 50%

B. 30%

C. 80%

D. 20%

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Trên 50%

Giải thích:(Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế: Trên 50% – hình 1.2 SGK trang 6)

Câu 5: Những tồn tại, hạn chế của ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay?

A. Năng suất và chất lượng còn thấp

B. Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi; cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao

C. Xuất khẩu còn hạn chế, giá rẻ do chế biến kém, chủ yếu bán sản phẩm thô

D. Tất cả các ý trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Tất cả các ý trên

Giải thích:Những tồn tại, hạn chế của ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay: Năng suất và chất lượng còn thấp. Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi; cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Xuất khẩu còn hạn chế, giá rẻ do chế biến kém, chủ yếu bán sản phẩm thô  SGK trang 7

Câu 6:Những thuận lợi để phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta:

A. Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều nên thuận lợi cho nhiều loài cây phát triển

B. Có nhiều sông, biển, ao, hồ…. khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản

C. Có nhiều tài nguyên động, thực vật rừng phong phú

D. Tất cả ý trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Tất cả ý trên

Giải thích: Những thuận lợi để phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta: Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều nên thuận lợi cho nhiều loài cây phát triển. Có nhiều sông, biển, ao, hồ…. khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản. Có nhiều tài nguyên động, thực vật rừng phong phú

Câu 7:Nước ta nằm ở vùng:

A. Nhiệt đới

B. Ôn đới

C. Hàn đới

D. Cận nhiệt đới

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Nhiệt đới

Giải thích:(Nước ta nằm ở vùng nhiệt đới  SGK trang 5)

Câu 8:Có mấy phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Hiển thị đáp án

Đáp án: : B. 5

Giải thích: (Các phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta: 5  SGK trang 8)

Câu 9:Thành tựu của ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong những năm gần đây là:

A. Sản xuất lương thực tăng liên tục

B. Sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế

C. Bước đầu hình thành một số ngành sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

D. Tất cả các đáp án trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Tất cả các đáp án trên

Giải thích: Thành tựu của ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong những năm gần đây là: Sản xuất lương thực tăng liên tục. Sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Bước đầu hình thành một số ngành sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu  SGK trang 7

Câu 10:Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là:

A. Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Quốc gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

B. Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất nông nghiệp của Quốc gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

C. Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp của Quốc gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

D. Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất ngư nghiệp của Quốc gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Quốc gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

Giải thích: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là: Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Quốc gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm)  Phần Thông tin bổ sung SGK trang 8

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Bạn đang tìm hiểu bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 10 vietjack đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.