Tính tổng của các số chia hết cho 5 từ 1 đến 100 đáng xem nhất 2024

Xem Tính tổng của các số chia hết cho 5 từ 1 đến 100 đáng xem nhất 2024

: Tính tổng của các số chia hết cho 5, lớn hơn 100 và nhỏ hơn 2013.

Được cập nhật 5 tháng 1 lúc 19:12

Số lớn nhất là 105 ; Số bé nhất là 2010

Số các số chia hết cho 5 là: (2010-105) : 5 +1= 382

Tổng các số đó là: ( 2010+105) x382 : 2= 403 965

Đáp số:

tính tổng các số chia hết cho 5 lớn hơn 100 và bé hơn 2013

Được cập nhật 30 tháng 10 2016 lúc 15:40

ta có: số chia hết cho 5 tận cùng là 0 và 5mà dãy số đó sẽ lớn hơn 100 và bé hơn 2013

nên suy ra: dãy số bắt đầu là : 105, 110, 115,……, 2010số số hạng của dãy: (2010-105)/5 +1=382Tổng cácsố của dãy là: (2010+105) x (382/2)= 403965.

Số chia hết cho 5 mà bé hơn 2013 là : 2010

Số chia hết cho 5 lớn hơn 100 nhỏ nhất là : 105

Vậy ta có dãy số : 105 + 110 + 115 + …… + 2010

Ta thấy đây là dãy số cách đều 5 đơn vị

Số số hạng của dãy là :

(2010 – 105) : 5 + 1 = 382 (số)

Tổng của dãy số là :

(2010 + 1050) x 382 : 2 = 403965

Tổng của dãy số trên là 403965

Đáp số : 403965

Ai thấy đúng tk

Ai thấy sai sửa nhé

các số chia hết cho 5 có hàng đv là 0 và 5

thay 2013=200 để chia hết cho 5

các số chia hết cho 5 là

( 200-100);5=20 (số)

đáp số 20

tính tổng của tất cả các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 nhỏ hơn 2013

tính tổng tất cả các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 nhỏ hơn 2013

Tính tổng tất cả các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 nhỏ hơn 2013.Trả lời : Tổng các số đó bằng………………………………….

tong cac so do la 2010 vi so do chia het cho 2 va 5

Các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 là các số có 4 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 0; do đó số nhỏ nhất là 1000 và số lớn nhất nhỏ hơn 2013 là 2010. Như vậy:

Tổng các số đó là: 1000 + 1010 + 1020 + ….+ 2010

Số số hạng của tổng là: (2010 – 1000) : 10 + 1 = 102 ( số )

Tổng tất cả các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 nhỏ hơn 2013 là:

( 1000 + 2010 ) x 102 : 2 = 153510.

1. Cóbao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 mà chia hết cho 2 .

2. Tính Tổng các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 100 và chia hết cho 5 .

1/Ta có : 0 là số tự nhiên nhỏ nhất <100 chia hết cho 2

98 là số tự nhiên lớn nhất <100 chia hết cho 2

Số các số tự nhiên chia hết cho 2:

(98-0):2+1=50( số)

Đs: 50 số

2/ Số 5 là số tự nhiên nhỏ nhất #0 <100 chia hết cho 5

Số 95 là số tự nhiên lớn nhất <100 chia hết cho 5.

Sốcác số tự nhiên bé hơn 100chia hết cho 5:

(95-5):2+1=46(số)

Tổng các số tự nhiên bé hơn 100 chia hết cho 5:

(95+5)x46=4600.

Đáp số:4600

1)số tự nhiên nhỏ hơn 100 là

0;1;2;3;4;5;….99

sốhơntự nhiên nhỏhơn 100chia hết cho 2là số chẵn

0;2;4;6;8;10;…98

Vậy các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết hai là:

(98-0):2+1=50 số

sốhơntự nhiên nhỏhơn 100chia hết cho 2là số có tận cùng là 0 và 5

5 ; 10 ; 15 ; … ; 90 ; 95

Vậy các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 5là:

(95 – 5 ) : 5 + 1 = 19 số

Tính tổng các số chia hết cho 5 lớn hơn 130 và nhỏ hơn 789

Vì là một số chia hết cho 5 nê số lớn nhất sẽ là 785

Số số hạng là:

(785-130):5+1=132

Tổng của dãy só đó là:

(785+130)x132:2=60390

Đáp số: 60390

Hok T

Các số chia hết cho 5 mà lớn hơn 130 và nhỏ hơn 789 :

135 ; 140 ; 145 ; … ; 785

– Đây là dãy số cách đều 5 đơn vị.

Số số hạng của dãy số trên là :

( 785 – 135 ) : 5 + 1 = 131 ( số )

Tổng các số chia hết cho 5 lớn hơn 130 và nhỏ hơn 789 là :

( 785 + 135 ) x 131 : 2 = 60 260

Đ/s : 60 260.

( Mình làm theo cách mình học nếu bạn thấy sai bạn không t i c k cũng được )

~Chúc bạn học tốt~

#Sa-ngu-ngốc

Ta có các số đó là :

135+140+..+785

Số số hạng là :

(785-135) : 5 + 1 = 133(số hạn)

Tổng các số là :

(785+135) . 133 : 2 = 61180

Đ/s: 61180

Tính tổng của các số tự nhiên chia hết cho năm và nhỏ hơn 2013

Những số đó là:0;5;10;15;…;2010Tổng [(2010-0):5-1].(2010+0):2=405015Tick cho mình nhaĐại gia chân đất Tuấn Kiều

Gọi tổng đó là A

Ta có

(A=0+5+10+15+….+2010)

A có số số hạng là

(left(2010-0right):5+1=403left(sốright))

Tổng A là

(A=403timesleft(403+1right):2=81406)

Chúc bạn năm mới:

Mạnh khoẻ,học giỏi,hot girl hơn,nhìu zai hơn,vui vẻ hơn nói chug là cấy chi cũng hơn

Những số dó là : 0;5;10;15;…;2010

Tổng: [(2010-0):5+1].(2010+0):2=405015

Tính Tổng các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 100 và chia hết cho 5 .

Được cập nhật 11 tháng 1 lúc 19:04

mjk copy baj mjk ở dưới

Từ 1-99 có tất cả các số chia hết cho 5 là:

(95-5) :5+1=19(số hạng )

Gọi tổng của các số chia hết cho 5 thỏa mãn đề bài là S . Ta có :

S=5+10+15+……+90+95

S=(95+5)*19:2

S=950

Vậy tổng các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 100 và chia hết cho 5 là 950

Bài 1 : Tính nhanh

a) Tính tổng các số chẵn nhỏ hơn 200

b) Tính tổng các số tự nhiên có 2 chữ số và chia hết cho 4 dư 1

c) Tính tổng các số tự nhiên có 2 chữ số chia hết cho 5 dư 2 và không lớn hơn 70

a) Theo đề ta có dãy:0,2,…,196,198

Tổng trên có số hạng là:

(198-0):2+1=100 (số)

Tổng trên là:

(198+0)*100:2=9900

Đáp số:..

b)Theo đề ta có dãy:13;17;…;97

Tổng trên có số số hạng là:

(97-13):4+1=22 (số)

Tổng trên là:

(97+13)*22:2=1210

Đáp số;…

c)tương tự b

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tính tổng của các số chia hết cho 5 từ 1 đến 100 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.