Tính thoái hóa của mã di truyền là gì đáng xem nhất 2024

Xem Tính thoái hóa của mã di truyền là gì đáng xem nhất 2024

Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng

Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng

A.  Các mã bộ ba nằm nối tiếp nhau trên gen mà không gối lên nhau.

B.  Một mã bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin.

C.  Nhiều mã bộ ba mã hóa cho một axit amin.

D.  Các mã bộ ba có thể bị đột biến gen để hình thành nên mã bộ ba mới.

Đáp án   C  Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba mã hóa cùng mã hóa cho một axit amin.  Đáp án C

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tính thoái hóa của mã di truyền là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.