Thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh là gì đáng xem nhất 2024

Xem Thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh là gì đáng xem nhất 2024

Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh (1969 – 1973).

Đề bài

Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranhĐông Dương hóa chiến tranh (1969 – 1973).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 180 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Âm mưu: Dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương

Thủ đoạn: Lợi dụng mâu thuẫn Trung – Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hõa với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Loigiaihay.com

Bạn đang tìm hiểu bài viết Thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.