Thế nào là phản ứng thế lớp 8 đáng xem nhất 2024

Xem Thế nào là phản ứng thế lớp 8 đáng xem nhất 2024

Thế nào là phản ứng thế? Cân bằng phương trình và cho biết phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng hóa học nào: a) Zn + HCl => ZnCl2 + H2. b) Al + O2 => Al2O3

ZnCl2 + H2,Al + O2 => Al2O3″ loading=”lazy” title=”Thế nào là phản ứng thế? Cân bằng phương trình và cho biết phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng hóa học nào: a) Zn + HCl => ZnCl2 + H2. b) Al + O2 => Al2O3 – Hóa học Lớp 8 – Bài tập Hóa học Lớp 8 – Giải bài tập Hóa học Lớp 8″>

Phản ứng thế là phản ứngtrong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Câu 2.
a) Zn + 2HCl ——> ZnCl2 + H2
b) 4Al + 3O2 —--> 2Al2O3
c) 2H2O ——-> 2H2 + O2Câu 2.
a) Zn + 2HCl ——> ZnCl2 + H2
b) 4Al + 3O2 —--> 2Al2O3
c) 2H2O ——-đp> 2H2 + O2
Phản ứng a là phản ứng thế vì đơn chất sau phản ứng đã thế chỗ của 1 nguyên tố khác trong hợp chất ban đầu.
Phản ứng b là phản ứng hóa hợp do có 2 chất tham gia, 1 chất sản phẩm.
Phản ứng c là phản ứng phân hủy do có 1 chất tham gia tạo ra 2 chất sản phẩm.Câu 1:
Phản ứng thế là phản ứng xảy ra giữa một đơn chất và một hợp chất trong và nguyên tố đơn chất sau phản ứng thế chỗ của 1 nguyên tố khác trong hợp chất ban đầu.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Thế nào là phản ứng thế lớp 8 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.