Tại sao phải dự trữ giá trị đáng xem nhất 2024

Xem Tại sao phải dự trữ giá trị đáng xem nhất 2024

Cất giữ giá trị(store of value) là một thuộc tính của tiền

Cất giữ giá trị(store of value) là thuộc tính của tiền  hay chức năng của tiền trong hệ thống kinh tế – cho phép mọi người giữ tiền để thanh toán các khoản mua hàng hóa và tài sản trong tương lai. Thuộc tính này hàm ý tiền không bị mất sức mua trong khi mọi người năm giữ nó.

Những loại tiền không thực hiện được chức năng cất giữ giá trị hoặc chỉ thực hiện được một cách rất hạn chế có thể không được mọi người chấp nhận làm tiền hoặc mất lòng tin vào nó, ví dụ tiền giấy trong thời kỳ siêu lạm phát.

Tuy nhiên nhìn chung tiền không phải phương tiện cất giữ giá trị hoàn hảo. Sức mua của nó giảm khi giá cả tăng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nhiều nền kinh tế trong suốt lịch sử đã sử dụng vàng, bạc và các kim loại khác làm tiền tệ vì khả năng lưu trữ giá trị của chúng, dễ vận chuyển tương đối và dễ dàng định giá.

Hoa Kỳ đã từng có thời kì theo hệ thống tiền tệ bản vị tiền vàng, trong đó đô la được quy đổi cho một khối lượng vàng. Chỉ cho đến năm 1971, khi Tổng thống Richard Nixon kết thúc hệ thống này, nhằm mục đích để Cục Dự trữ Liên bang có thể kiểm soát tỷ lệ việc làm và lạm phát.

Kể từ năm 1971, Hoa Kỳ đã sử dụng một loại tiền pháp định, mà chính phủ tuyên bố hợp pháp mà không gắn liền với một mặt hàng vật chất.                                                                                     Quỳnh Anh

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tại sao phải dự trữ giá trị đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.