Tại sao hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp đáng xem nhất 2024

Xem Tại sao hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp đáng xem nhất 2024

Vì sao hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp?

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

quá trình hô hấp diễn ra ở ngoài sáng (O2 gấp khoảng 10 lần CO2) (ở TV C3)
– Cơ chế của hô hấp sáng:
+ Tại Lục lạp: Rib-1,5-điP --> glicolat (2Cacbon)
+ Tại peroxixom: Glicolat --> axit amin glixin
+ Tại ti thể: glixin --> axit amin xêrin + NH3 + CO2
– Hô hấp sáng làm giảm năng suất cây trồng vì gây lãng phí sản phẩm của quang hợp (do Rib-1,5-điP và APG bị ôxi hóa tạo thành glicolat và gilcolat được chuyển đến ti thể rồi bị phân giải thành CO

Đáp án: vì quang hợp để tạo oxi rồi lại hô hấp oxi vào để thở thì sẽ chẳng có sản phẩm quang hợp nào

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tại sao hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.