Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có ý nghĩa gì đáng xem nhất 2024

Xem Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có ý nghĩa gì đáng xem nhất 2024

Lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước có ý nghĩa như thế nào?

A. Để phát triển kinh tế đất nước.

B. Nâng cao đời sống vật chất.

C. Nâng cao đời sống tinh thần.

D. Cả A,B,C.

Đáp án: D

Lời giải: Lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có ý nghĩa gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.