Tài khoản trung gian tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024

Xem Tài khoản trung gian tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024

Pass-Through Account / Tài Khoản Trung Gian

Định nghĩa

Phương pháp duy trì các dự trự theo yêu cầu, qua đó các tổ chức tài chính phi ngân hàng có thể đáp ứng các yêu cầu dự trữ, bằng cách giữ tiền gửi trong một ngân hàng thành viên vốn duy trì một khoản tiền gửi tương đương tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Ngân hàng duy trì tài khoản trung gian không nhất thiết phải trong cùng khu vực Cục Dự trữ Liên bang như ngân hàng sở hữu tài khoản.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tài khoản trung gian tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.