Precursor cell là gì đáng xem nhất 2024

Xem Precursor cell là gì đáng xem nhất 2024

Sự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân

Các Chìa khóa ự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là tế bào tiền thân là con cháu của tế bào gốc có th

NộI Dung:

  • Tế bào tiền thân là gì?
  • Tế bào tiền thân là gì?
  • Điểm giống nhau giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là gì?
  • Sự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là gì?
  • Tóm tắt – Progenitor vs Precursor Cells

Các Chìa khóa Sự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là tế bào tiền thân là con cháu của tế bào gốc có thể biệt hóa để tạo thành một hoặc nhiều loại tế bào trong khi tế bào tiền thân là những tế bào chưa biệt hóa có khả năng biệt hóa thành nhiều các loại của chuyên nghành tế bào trong cơ thể.

Tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là hai loại tế bào trong cơ thể có khả năng biệt hóa thành các loại tế bào chuyên biệt trong cơ thể sinh vật đa bào. Mặc dù cả hai loại tế bào đều phục vụ một chức năng chung, nhưng chúng khác nhau ở nhiều khía cạnh. Tế bào tiền thân đầu tiên biệt hóa thành tế bào tiền thân và sau đó biệt hóa thành các loại tế bào cụ thể khác của cơ thể. Do đó, tế bào tiền thân là một loại tế bào tiền thân.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Tế bào tiền thân là gì
3. Tế bào tiền thân là gì
4. Điểm giống nhau giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân
5. So sánh song song – Tế bào tiền thân và tế bào tiền thân ở dạng bảng
6. Tóm tắt

Tế bào tiền thân là gì?

Tế bào tiền thân là hậu duệ của tế bào gốc có thể biệt hóa để tổng hợp một hoặc nhiều loại tế bào. Khả năng tự đổi mới của chúng kém hơn khi so sánh với khả năng tự làm mới trong tế bào tiền thân (tế bào gốc). Trong bối cảnh của sự biệt hóa tế bào, các tế bào tiền thân là đơn năng (biệt hóa thành một loại tế bào đặc biệt chuyên biệt) hoặc đa năng (biệt hóa thành một vài loại tế bào khác nhau).

Tế bào tiền thân có khả năng trải qua nhiều đợt phân chia tế bào để tạo ra nhiều tế bào hơn. Do đó, những tế bào này rất quan trọng trong quá trình thay thế và sửa chữa các mô bị hư hỏng trong cơ thể. Do đó, tế bào tiền thân có mặt giữa tế bào gốc và tế bào chức năng trưởng thành trong cơ thể.

Nói chung, tế bào tiền thân cư trú ở dạng không hoạt động. Thuốc thử biệt hóa nhân tạo hoặc cytokine và các yếu tố tăng trưởng kích hoạt các tế bào này. Sau khi được kích hoạt, các tế bào tiền thân biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt của chúng và cũng di chuyển đến các vị trí mục tiêu khác nhau của mô.

Tế bào tiền thân là gì?

Tế bào tiền thân, được gọi là tế bào gốc, là những tế bào chưa biệt hóa có trong các sinh vật đa bào. Các tế bào tiền thân này có tiềm năng biệt hóa thành các loại tế bào khác nhau. Tùy thuộc vào sự biệt hóa của tế bào, các tế bào tiền thân có thể là đa năng, đa năng và toàn năng. Tế bào gốc phôi và tế bào gốc trưởng thành là hai loại tế bào tiền thân chính.

Tế bào gốc phôi phát triển trong phôi 4-5 ngày tuổi trong giai đoạn phôi nang của quá trình phát triển phôi. Sau đó từ phôi bào bắt nguồn các cơ quan trưởng thành của cơ thể. Tế bào gốc trưởng thành có trong tủy xương, máu, não, gan, cơ xương và da.

Các tổn thương mô và tình trạng bệnh tật khác nhau khiến các tế bào gốc trưởng thành biệt hóa và tăng sinh. Một khi chúng gây ra, thì chỉ những tế bào này mới có thể biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt trong một mô cụ thể. Do đó, chúng được gọi là tế bào gốc dành riêng cho mô. Ngoài tế bào gốc phôi và tế bào gốc trưởng thành, tế bào gốc bào thai, tế bào gốc trung mô và tế bào gốc đa năng cảm ứng là những loại tế bào tiền thân khác trong cơ thể.

Điểm giống nhau giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là gì?

  • Cả tế bào tiền thân và tế bào tiền thân đều có khả năng biệt hóa thành các loại tế bào chuyên biệt trong cơ thể sinh vật đa bào.
  • Ngoài ra, cả hai đều do các yếu tố tăng trưởng và cytokine gây ra.

Sự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là gì?

Tế bào tiền thân và tế bào tiền thân có thể biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt trong mô. Tuy nhiên, tế bào tiền thân là hậu duệ của tế bào gốc hoặc tế bào tiền thân. Do đó, chúng là những tế bào đã biệt hóa phần nào. Mặt khác, các tế bào tiền thân hoàn toàn không biệt hóa. Vì vậy, nó là sự khác biệt chính giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân. Hơn nữa, các tế bào tiền thân là đơn năng hoặc toàn năng trong khi các tế bào tiền thân có thể đa năng, đa năng và toàn năng. Do đó, nó cũng là sự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân. Tế bào tiền thân dòng tủy, tế bào tiền thân lymphoid, tế bào tiền thân thần kinh, tế bào blast và tế bào tiền thân tuyến tụy là những ví dụ về tế bào tiền thân trong khi phôi nang, máu dây rốn và tủy xương là những ví dụ về tế bào gốc.

Dưới đây đồ họa thông tin về sự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân mô tả những khác biệt này một cách tương đối.

Tóm tắt – Progenitor vs Precursor Cells

Cả tế bào tiền thân và tế bào tiền thân đều có khả năng biệt hóa thành các loại tế bào chuyên biệt trong cơ thể sinh vật đa bào. Các tế bào tiền thân là đơn năng hoặc toàn năng trong khi các tế bào tiền thân có thể là đa năng, đa năng và toàn năng. Sự khác biệt chính giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân là tế bào tiền thân là con cháu của tế bào gốc có thể biệt hóa để tạo thành một hoặc nhiều loại tế bào trong khi tế bào tiền thân là tế bào chưa biệt hóa có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào chuyên biệt trong cơ thể . Các yếu tố tăng trưởng và cytokine gây ra cả hai loại tế bào. Điều này tóm tắt sự khác biệt giữa tế bào tiền thân và tế bào tiền thân.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Precursor cell là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.