Port 8000 là gì đáng xem nhất 2024

Xem Port 8000 là gì đáng xem nhất 2024

1 Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Avtech.
– Mở Port Web, Mobile Modem: 80.
– Phần mềm xem qua di động: EagleEyes.
2. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Dahua.
– Mở Port Web: 80
– Mở port Mobile :37777
– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS
– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.
3. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Vantech
Model :4900H- X200-X500D1- X700 NVR(HVR) X700 (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile : 37777
– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS
– Phẩn mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.
Model: X800 4800s 8800H . (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Web: 80 và 7777
– Mở Port Mobile: 8888
– Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Ezeye hoặc Asee+
– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: Asee + VmeyeProHD
Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi)
– Mở Port Mobile và Web: 80
– Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Iwacht DVR II
– Phần mềm xem qua hệ điều hành Android: Iwacht DVR II.
4. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Abell.
– Mở Port Web: 80
– Mở Port Mobile :34567
– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:
+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper.
+ Xem phần Mền Cloud: vMeyeCloudLite
5. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi JUAN.
– Mở Port Web : 80-8880
– Mở Port Mobile : 80
-Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS và Android:
+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET
+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE
6. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Questek.
– Port web: 80
– Port mobile: 34599.
– Phần mềm xem trên điện thoại: vmEye
7. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghiHIKVISiON
– Port web: 80
– Port Mobile 8000
– Port hỗ trợ : 1554
– Phần mềm xem trên điện thoại : IVMS-4500

8. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi KCE
Portweb: 80 – 9011
Port Mobile : 9010
Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 MobileViewer riêng đầu mã K4 dùng ACS
9.Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Tibet
– Port web: 80
-Port mobile 9091
Phần mềm xem qua điện thoại i-smartViewer
10. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Samsung
Port web 80
Port mobile 8081 9004
Phần mềm xem qua điện thoại IPOLIS mobile
11. Tổng hợp Port mobile chung cho các đầu ghi sử dụng phần mềm xem qua Mobile :

Default Port
Compatible Apps
may support following ports
EZeye, EZeyePro, eyePlayer, Super mEye
100
Meye , Meye free,MeyePlus , Streaming
101,111
Tmeye , Tmeye+, Tmeye free
3357
zMeye , zMeyePlus, zMeye free
TCP port:8000
IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro
6802
DVRMobile
18004
APlayer, APlayer+, APlayerPro, ASee, ASee+, ASeePro,
ASeeProHD, ASee free, EZeye, SwannView
TCP Port:34567
Super vMeye, vMeyesuper
34599
vMeye , vMeye free , vMeyeProHD, vMeye+(imac)
7050
Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)
15961
KMeye, Super KMeye4, KMeye4, SmartHD, Cplayer
TCP Port:34567
Super vMeye, vMeyesuper
15966
HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo
TCP Port:8101
DVRPlayer+(imac)
10510
Mobileeye, MobileEye_client(imac)
Hi sharp 80
8888,8866,8855
SuperCam cho Iphone
Naway,Naway+
Để kiểm tra đầu ghi hình của bạn hoặc khả năng tương thích với các phần mềm, bạn có thể tải về ứng dụng miễn phí có tên là ‘Aplayer’ hoặc ‘EZeye’

Bạn đang tìm hiểu bài viết Port 8000 là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.