Phản ứng thế là gì ví dụ đáng xem nhất 2024

Xem Phản ứng thế là gì ví dụ đáng xem nhất 2024

Phản ứng thế là gì?Cho ví dụ minh họa?

Đáp án:

Trong chương trình HÓA HỌC lớp 8:

+) Phản ứng thế được định nghĩa là: phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

+) Ví dụ:

$Fe + 2HCl to FeCl_2 + H_2 uparrow$

$Fe + CuCl_2 to FeCl_2 + Cu downarrow $

Đáp án:

Phần ghi nhớ của sách Hóa học:

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

VD về phản ứng thế:

VD 1:

$Zn + 2HCI  ZnCI_{2} + H_{2}$

VD 2:

$Fe + H_{2} SO _{4}  FeSO_{4} + H_{2}$

Bạn đang tìm hiểu bài viết Phản ứng thế là gì ví dụ đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.