Phản ứng cộng là gì đáng xem nhất 2024

Xem Phản ứng cộng là gì đáng xem nhất 2024

Hotline                            0939 629 809

 • Đăng nhập
 • Đăng kí
 • Trang chủ
 • Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Tuyển sinh Đại học
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 10
 • Môn Hoá 10
 • Môn Toán 10
 • Môn Vật Lý 10
 • Trung Học PT lớp 11
 • Môn Hoá 11
 • Môn Toán 11
 • Môn Vật Lý 11
 • Trung Học PT lớp 12
 • Môn Hoá 12
 • Môn Toán 12
 • Môn Vật Lý 12
 • Kiến thức THCS
 • Trung học CS lớp 6
 • Môn Toán 6
 • Môn Vật lý 6
 • Trung học CS lớp 7
 • Môn Toán 7
 • Môn Vật lý 7
 • Trung học CS lớp 8
 • Môn Hoá 8
 • Môn Toán 8
 • Môn Vật Lý 8
 • Trung học CS lớp 9
 • Môn Hoá 9
 • Môn Toán 9
 • Môn Vật Lý 9
 • Ngoại ngữ tin học
 • Ngoại ngữ
 • Tin học
 • Hướng nghiệp
 • Góc chia sẻ – giải trí
 • Trắc nghiệm Online
 • Trang chủ
 • Tin tức mới
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 11
 • Môn Hoá 11
 • Phản ứng hóa học hữu cơ, các loại phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách – Hóa 11 bài 23

Phản ứng hóa học hữu cơ, các loại phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách – Hóa 11 bài 23 15:21:2519/12/2019

Ở bài học trước các em đã biết nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học, khái niệm về đồng đẳng và đồng phân và cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ.

Vậy phản ứng hóa học hữu cơ là gì? các loại phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách giữa các hợp chất hữu cơ xảy ra như thế nào, có đặc điểm gì? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Phân loại phản ứng hóa học hữu cơ

1. Phản ứng thế

– Phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.

* Ví dụ phản ứng thế:

CH4+ Cl2

CH3Cl + HCl

C2H5OH + HBr

C2H5Br + H2O

2. Phản ứng cộng

– Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới.

* Ví dụ phản ứng cộng:

C2H4 + Br2 C2H4Br2

C2H4 + HCl

C2H5Cl

3. Phản ứng tách

– Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

* Ví dụ phản ứng tách:

CH3– CH2– OH

CH2= CH2 + H2O

II. Đặc điểm của phản ứng hóa học trong hóa học hữu cơ

1. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra chậm, do các liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt.

2. Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm, do các liên kết có độ bền tương tự nhau nên trong cùng một điều kiện có thể phân cắt nhiều liên kết.

III. Bài tập về phản ứng hóa học hữu cơ

* Bài 1 trang 105 SGK Hóa 11:Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ

° Lời giải bài 1 trang 105 SGK Hóa 11:

– Phản ứng thế: Là phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Ví dụ:

C2H5OH + Na C2H5ONa + ½H2

-Phản ứng cộng: Là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất hữu cơ.

C2H4 + H2O

C2H5OH

-Phản ứng tách: Là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

CH3-CH2-OH

CH2=CH2+ H2O

* Bài 2 trang 105 SGK Hóa 11:Cho phương trình hoá học của các phản ứng:

a) C2H6 + Br2

C2H5Br + HBr

b) C2H4 + Br2 C2H4Br2

c) C2H5OH + HBr

C2H5Br + H2O

d) C6H14

C3H6 + C3H8

e) C6H12 + H2

C6H14

g) C6H14

C2H6 + C4H8

1) Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng:

A. a, b, c, d, e, g  B. a, c

C. d, e, g  D. a, b, c, e, g

2) Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng:

A. a, b, c, d, e, g  B. a, c

C. d, e, g  D. b, e

3) Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng:

A. d, g  B. a, c

C. d, e, g  D. a, b, c, e, g

° Lời giải bài 2 trang 105 SGK Hóa 11:

1) Đáp án:B. a, c

2) Đáp án: D. b, e

3) Đáp án: A. d, g

* Bài 3 trang 105 SGK Hóa 11:Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

° Lời giải bài3 trang 105 SGK Hóa 11:

(1) CHCH + H2

CH2=CH2

(2) CH2=CH2 + H2O

CH3-CH2-OH

(3) CH3-CH2OH + HBr

CH3-CH2Br + H2O

(4) 3CHCH

C6H6

(5) C6H6 + Br2

C6H5Br + HBr

– Phản ứng cộng: (1); (2) và (4)

– Phản ứng thế: (3) và (5)

* Bài 4 trang 105 SGK Hóa 11:Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.

B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.

D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

° Lời giải bài4 trang 105 SGK Hóa 11:

Chọn đáp án:B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau. Tweet

Tags:

 • Hóa học 11
 • Hóa 11 chương 4
 • Đại cương về hóa học hữu cơ
 • Hóa 11 bài 22
 • Hóa 11 bài 23
 • Hóa 11 bài 24
 • Phản ứng hữu cơ

Đánh giá & nhận xét

                                                                                                                                                Gửi                                                                                     Tin liên quan

Tính chất hóa học của Muối Nitrat và Bài tập vận dụng – Hóa 11 bài 9

Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted – hoá 11 bài 2

Tính chất hoá học của Axit Photphoric H3PO4, ví dụ và bài tập – hoá lớp 11

Tính chất hoá học của axit Nitric HNO3, ví dụ và bài tập – hoá lớp 11

Bài tập Các-bon các Oxit của Các-bon và hợp chất của Các-bon – Hóa lớp 11

Tính chất hoá học của cacbon oxit (CO), cacbon dioxit (CO2) muối cabonnat và bài tập – hoá 11 bài 16

Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Amoniac NH3, Muối Amoni – hoá 11 bài 8

Bài tập về sự điện li của nước, PH và cách giải – Hóa 11 chuyên đề

Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu – hoá lớp 11

Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của AnKan và bài tập – hóa 11 bài 25

Ankadien tính chất hóa học, tính chất vật lý và Công thức cấu tạo của Ankadien – Hóa 11 bài 30

Bài tập luyện tập Anken và Ankadien – Hóa 11 bài 31

Bài tập luyện tập Ankan và XicloAnkan – Hóa 11 bài 27

Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon tính chất hóa học, tính chất vật lý của dẫn xuất Halogen – Hóa 11 bài 39    Xem thêm

Facebook        Tin mới

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng – Toán lớp 7 chuyên đề

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức – Toán 8 chuyên đề

Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có tham số m – Toán 9 chuyên đề

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác định) và bài tập vận dụng – Toán 9 chuyên đề

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m – Toán 12 chuyên đề         Tin cùng chuyên mục

Tính chất hóa học của Muối Nitrat và Bài tập vận dụng – Hóa 11 bài 9

Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted – hoá 11 bài 2

Tính chất hoá học của Axit Photphoric H3PO4, ví dụ và bài tập – hoá lớp 11

Tính chất hoá học của axit Nitric HNO3, ví dụ và bài tập – hoá lớp 11

Bài tập Các-bon các Oxit của Các-bon và hợp chất của Các-bon – Hóa lớp 11         Tin xem nhiều nhất

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng – Toán lớp 10

Toán 11 – Giới hạn của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập – Toán lớp 12

Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh – Toán lớp 9

Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz – toán lớp 12                                                                          Tuyển sinh

Các trường Đào tạo ngành Luật – Tòa án                    Luật với các ngành Luật kinh tế, luật thương mại,…

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối D (D01: Văn – Toán – Anh)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối C (C00: Văn – Sử – Địa)                                             Xem thêm                Kiến thức THPT

Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số – Toán lớp 12                    Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số là khái…

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m…

Cách giải và biện luận phương trình mũ chứa tham số m -…                                             Xem thêm                Kiến thức THCS

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng – Toán lớp 7 chuyên đề                    Bài toán tìm giá trị nguyên của x để biểu thức…

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)…

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác…                                             Xem thêm                Trắc nghiệm online

Toán 6 – Luỹ thừa

Toán 7 – số hữu tỉ

Toán THPT QG 2017                                             Xem thêm                Tin học

Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop                    GIF là hình ảnh động được lưu dưới dạng đơn…

Cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant trên Android

Cách sử dụng trợ lý ảo Siri hiệu quả trên Iphone                                             Xem thêm                Ngoại ngữ

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh                    Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es…

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk – The…

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even…                                             Xem thêm                Hướng nghiệp

Ngành Bất động sản là gì, ra trường làm gì, học trường nào, lấy bao nhiêu điểm?                    Ngành Bất động sản là một ngành thuộc nhóm ngành…

Tìm hiểu Ngành An toàn thông tin là gì, học trường nào, ra…

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) là gì? học những gì, ra…                                             Xem thêm                Góc chia sẻ – giải trí

Sinh viên năm nhất cần chuẩn bị những gì khi lên Thành phố học?                    Khác với các bạn ở Thành phố, các bạn sinh viên ở…

Cách học tiếng anh hiệu quả nhất và cách làm bài thi trắc…

12 Best Places to visit in Hanoi, Vietnam, you cann’t miss                                             Xem thêm                                                                Video

Cách sử dụng Pivot Table thống kê dữ liệu nâng cao trong Excel                     Xem thêm

 • Giới thiệu
 • Kiến thức lớp 12
 • Hướng nghiệp
 • Kiến thức Lớp 11
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Kiến thức Lớp 10
 • Tuyển sinh CĐ – ĐH
 • Kiến thức Lớp 9
 • Trắc nghiệm Online
 • Kiến thức Lớp 8
 • Góc chia sẻ HSSV
 • Kiến thức Lớp 7
 • Video Tin học
 • Kiến thức Lớp 6
 • Điều khoản Bảo mật
 • Ngoại ngữ
 • Liên hệ
 • Tin học

184 Đường số 10, Phường 9, Q.Gò Vấp, TPHCM.

Email: [email protected]                                                                            Đăng ký                                                                                                                                              Kết nối với chúng tôi                                                                                                

Đăng ký Hay học hỏi – Kênh thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kiến thức học tập. Liên hệ: [email protected]

Bạn đang tìm hiểu bài viết Phản ứng cộng là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.