người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể lần thứ hai chảy vào đáng xem nhất 2024

Xem người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể lần thứ hai chảy vào đáng xem nhất 2024

Người ta cho một vòi chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Được cập nhật 24 tháng 3 lúc 14:31

Hai lần chảy được:

3/7 + 2/5 = 15/35 + 14/35 =29/35 bểSố phần của bể chưa có nước: 1 – 29/35 = 6/35 bể

đáp án:1/6

knhe

Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3 phần 7 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 2 phần 5 bể . Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?

Được cập nhật 14 tháng 6 lúc 9:25

người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước . Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể ,lần thứ hai chảy vào thêm 2/5 bể .Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?

Được cập nhật 21 tháng 3 lúc 7:11

Số phần nước sau hai lần vòi nước chảy vào bể là:3/7 + 2/5 = 29/35 (bể )Số phần bể chưa có nước là:1 – 29/35 = 6/35 (bể)

ĐS: 6/35 bể

Số phần của bể chưa có nước là:

3/7 + 2/5 = 29/35 ( bể )

Còn số phần của bể chưa có nước là:

1 – 29/35 = 6/35 ( bể )

Số phần bể đã có nước là:

(frac{3}{7}+frac{2}{5}=frac{29}{35}left(bểright))

Số phần bể chưa có nước là:

(1-frac{29}{35}=frac{6}{35}left(bểright))

Đáp số;(frac{6}{35}bể)

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Sau hai lần vòi nước chảy vào bể , số phần nước có trong bể là :

3/7 + 2/5 = 29/35 ( bể )

Còn lại số phần của bể chưa có nước là :

1 – 29/35 = 6/35 ( bể )

Đ/s : 6/35 bể

người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước: lần thứ nhất chảy vào 3/7; lần thứ hai chảy thêm 2/5 bể.hỏi còn mấy phần của bểchưa có nước

Được cập nhật 19 tháng 3 2018 lúc 5:35

số phần bể còn có thể chứa nước là:

1-(3/7+2/5)=6/35

đ/s: 6/35

Số phần bể còn có thể chứa nước là :

1 – ( 3/7 + 2/5 ) = 6/35 ( bể )

Đ/s : 6/35 bể

6/35 bể

Người ta mở một vòi nước cho chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/5 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 1/4 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?

Cả hai lần vòi chảy vào bể là :

3/5 +1/4 = 17/20 ( bể )

Còn số phần của bể nước đó là :

1 – 17/20 = 3/20 ( bể )

Đáp só : 3/20 bể

Đúng nhaNguyễn Phương Minh

Cả hai lần vòi chảy vào bể là:

3/5 + 1/4 = 17/20 ( bể )

Còn số phần của bể nướcđó là:

1 – 17/20 = 3/20 ( bể )

Đáp số: 3/20 bể.

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước .Lần thứ nhất chảy vàobể 1/3 ,lần thứ hai chảy vào thêm 5/2.Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?

Cho bể nước là 1

1/3 + 5/2 =17/6

17/6 – 1 = 11/6

ĐS : 11/6

Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước . Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể , lần thứ 2 chảy vào thêm 2/5 bể . Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?

Cả hai lần chảy số phần :

3/7+2/5=29/35

Còn lại số phần:1-29/35=6/35

Đ/S:6/35

cả hai lần vòi chảy được số phần của bể là : 3/7+2/5=29/35 (bể)

Số phần của bể chưa có nước là : 1- 29/35= 6/35 (bể)

Ok, bài này dễ, công sức mình làm k hộ cái lâu ngày ko lên online math!!

người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước . Lần thứ nhất chảy được 2/5 bể , lần thứ hai chảy thêm 1/3 bể . Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?

Được cập nhật 26 tháng 5 lúc 9:38

phân số chỉ số phần bể chưa có nước là:

1-1/3-2/5=4/15 ( bể)

đáp số :4/15 bể

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được 2/5 bể. Lần thứ hai chảy thêm 1/3 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Được cập nhật 25 tháng 3 lúc 6:40

Bạn đang tìm hiểu bài viết người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể lần thứ hai chảy vào đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.