Nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng đáng xem nhất 2024

Xem Nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng đáng xem nhất 2024

1. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

– Tài sản của nhà nước gồm:Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước tài nguyên trong lòng đất, thèm lục địa, vốn và tài sản của nhà nước đầu tư thuộc về các nghành kinh tế, xã hội, văn hoá….đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý.

Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.

2. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng

– Không được xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Tham nhũng chính là xâm phạm tài sản nhà nước.

– Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn tiết kiệm có hiệu quả.

Nhà nước thực hiện giao đất giao rừng cho nhân dân

@43849@@43850@

3. Nhà nước thực hiện quản lí tài sản bằng việc ban hành tổ chức thực hiện các qui định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân

Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.