Ngay này máy quang phổ hiện đại ở bộ phận tán sắc người ta thường dùng đáng xem nhất 2024

Xem Ngay này máy quang phổ hiện đại ở bộ phận tán sắc người ta thường dùng đáng xem nhất 2024


1. Khái niệm:

 • Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân
  tích chùm sáng có nhiều thành phần thành
  những thành phần
  đơn sắc khác nhau.
 • Người ta
  dùng máy quang phổ để quan
  sát quang phổ
  và xác định thành phần của một nguồn sáng.

2. Cấu tạo và hoạt động của máy quang phổ lăng kính : • Ống
  chuẩn trực

  :Một đầu là TKHT L1, đầu còn lại có 1
  khe hẹp F nằm ở tiêu diện TKHT L1 để cho chùm tia ló song song.
 • Hệ
  tán sắc
  : Gồm
  1 hoặc vài lăng kính P để phân tích chùm ánh sáng song song thành các chùm ánh
  sáng đơn sắc song song.
 • Buồng
  ảnh
  :
  Là một hộp kín, một đầu là thấu kính hội tụ
  L2 (nằm sau lăng kính) đầu còn lại là kính ảnh đặt tại tiêu diện của L2.
  Chùm ánh sáng đơn sắc song song khi vào buồng ảnh tạo thành nhiều ảnh của nguồn
  sáng, mỗi ảnh ứng với một bước sóng xác định gọi là vạch quang phổ.
Chú ý: Máy quang phổ hiện đại có hệ tán sắc là cách tử và gọi là máy quang phổ cách tử.

Câu hỏi sau đây có 2 lựa chọn đúng:

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng:

A.Tán sắc ánh sáng. B.Khúc xạ ánh sáng. C.Phản xạ ánh sáng. D. Giao thoa ánh sáng.Máy quang phổ dùng lăng kínhCác máy quang phổ hiện đại
Loại để bàn

Loại cầm tay

Bạn đang tìm hiểu bài viết Ngay này máy quang phổ hiện đại ở bộ phận tán sắc người ta thường dùng đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.