Năm anh 6 tuổi anh gấp đôi tuổi em hỏi năm anh 70 thì em bao nhiêu tuổi đáng xem nhất 2024

Xem Năm anh 6 tuổi anh gấp đôi tuổi em hỏi năm anh 70 thì em bao nhiêu tuổi đáng xem nhất 2024

anh 6 tuổi em bằng1nửa tuổi anh. Hỏi khi anh 70 tuổi thì em là bao nhiêu tuổi ?

Được cập nhật 7 tháng 5 2017 lúc 23:05

lúc anh 6 tuổi em có số tuổi là:

6:2=3(tuổi)

70 năm sau tuổi em là:

3+70=73(tuổi)

ddáp số:73(tuổi)

em 67 tuổi nha bn

một nửa=1/2

tuổi em năm nay là

6×1/2=3(tuoi)

khi anh 70 tuoi thi em :

70-3=67(tuổi)

năm nay anh 6 tuổi em bằng nửa tuổi anh .Hỏi anh 70 tuổi thì em bao nhiêu tuổi ?

Làm thành bài giải.

Được cập nhật 13 tháng 4 2017 lúc 19:41

Tuổi em hiện nay là : 6 : 2 = 3 ( tuổi )

Sau số năm nữa anh 70 tuổi là : 70 – 6 = 64 ( năm )

Lúcđó tuổi em là : 3 + 64 = 67 ( tuổi )

Đ/s : 67 tuổi

Vì tuổi em bằng nữa tuổi anh nên tuổi em bằng 1/2 tuổi anh

Tuổi em là

6 : 2 = 3 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của anh và em là

6 – 3 = 3 ( tuổi )

Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên khi anh 70 tuổi anh vẫn hơn em 3 tuổi

Tuổi em khi đó là

70 – 3 = 67 ( tuổi )

Đáp số 67 tuổi

đúng thì ủng hộ !

tuoi em la :

6 : 2 =3 (tuoi)

anh hon e la :

6 – 3 = 3 (tuoi )

anh 70 tuổi thì e số tuổi là :

70 – 3= 67 tuổi

đáp số : 67 tuổi

Khi người anh 6 tuổi thì người em bằng nửa tuổi người anh.Hỏi khi người anh 70 tuổi thi người em bao nhiêu tuổi?

Được cập nhật 28 tháng 3 2017 lúc 23:22

Khi người anh 6 tuổi thì số tuổi của người em là : 6.1/2=3 tuổi

Khi người anh 70 tuổi thì số tuổi của người em là : 3+(70-6)=67 tuổi

Vậy khi người anh 70 tuổi thì người em 67 tuổi.

67 tuoi la dap an dung chi can lay

6/2=3

70-3=67

Khi người anh 6 tuổi, tuổi người em là: 6/2= 3 tuổi

-> Khi đó anh hơn em 6-3= 3 tuổi

Mỗi năm, anh và em đều tăng thêm 1 tuổi

=> Anh luôn hơn em 3 tuổi

=> Khi anh 70 tuổi, tuổi người em là: 70-3= 67 tuổi

Bài 1 : Khi anh 14 tuổi thì tuổi em bằng nửa số tuổi của anh. Hỏi khi anh 50 tuổi thì em bao nhiêu tuổi ?

Được cập nhật 5 tháng 1 2018 lúc 19:10

khi anh 14 tuổi thì em 14:2=7 (tuổi)

vậy khi anh 50 tuổi thì em 50-14+7= 43(tuổi)

Số tuổi của em hiện nay là: 14:2=7

Anh hơn em số tuổi là: 14-7=7

Khi anh 50 tuổi thì số tưởi của em là 50-7=43

Đs: 43 tuổi

25 tuổi

Năm nay anh 6 tuổi, tuổi em bằng 1 nửa tuổi anh. Hỏi khi anh 60 tuổi thì em bao nhiêu tuổi ???

dễ lắm, mọi người đều trả lời nha ^_^

Được cập nhật 6 tháng 6 2018 lúc 16:21

tuổi em là:

6:2=3 ( tuổi )

em kém anh số tuổi là:

6-3=3 ( tuổi )

số tuổi của em khi anh 60 tuổi là:

60-3=57 ( tuổi )

Đ/S : 57 tuổi

57 tuổi

Khi anh 6 tuổi thì tuổi em bằng một nửa tuổi anh . Vậy khi anh 60 tuổi thì tuổi em vẫn bằng một nửa tuổi anh.

Khi anh 60 tuổi thì tuổi của em là :

60 : 2 = 30 ( tuổi )

Đáp số : 30 tuổi.

Mk nghĩ vậy đó.Sai thì thôi nha !

Tuổi em hiện nay gấp 2 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì hai lần tuổi em hơn tuổi anh là 12 tuổi. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi?

ta có sơ đồ : tuổi em HN : /===/===/

tuổi anh bằng tuổi em : /===/

tuổi em = tuổi anh :  /===/===/

tuổi anh : /===/ 12 tuổi

Năm anh 6 tuổi thì anh gấp đôi tuổi em hỏi năm anh 70 tuổi thì em bao nhiêu tuổi?

Được cập nhật 16 tháng 3 2017 lúc 15:19

Bài giải

Năm anh 6 tuổi thì em có số tuổi là :

6 : 2 = 3 ( tuổi )

Như vậy anh hơn em 3 tuổi .

Vậy năm anh 70 tuổi thì em có số tuổi là :

70 – 3 = 67 ( tuổi )

đáp số : 67 tuổi

đúng nha

Giải:

Số tuổi của em năm anh 6 tuổi là :

6 : 2 = 3 ( tuổi )

Vậy anh hơn em 3 tuổi .

=> Năm anh 70 tuổi thì em cs số tuổi là :

70 – 3 = 67 ( tuổi )

Đ/S: 67 tuổi

Tk nha

So tuoi cua em khi anh 6 tuoi la :

6 : 2 = 3 ( tuoi )

Vay anh hon em 3 tuoi.

Nam nay anh 70 tuoi thi so tuoi cua em la :

70 – 3 = 67 ( tuoi )

Dap so : 67 tuoi

Năm anh 6 tuổi thì anh gấp đôi tuổi em. Hỏi năm anh 70 tuổi thì em bao nhiêu tuổi?

Được cập nhật 16 tháng 3 2017 lúc 15:14

bài giải

Năm anh 6 tuổi thì em có số tuổi là : 6 : 2 = 3 ( tuổi )

Như vậy là anh hơn em 3 tuổi

Vậy anh 70 tuổi thì em có số tuổi là :

70 – 3 = 67 ( tuổi )

Đáp số : 67 tuổi

ủng hộ tớ nha

khi anh 6 tuổi thì tuổi em là:

6 : 2 = 3 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của 2 anh em là:

6 – 3 = 3 ( tuổi )

Vì mỗi năm mỗi ngườiđều tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 anh em không thayđổi theo thời gian và vẫn là 3 tuổi

Khi anh 70 tuổi thì tuổi em là:

70 – 3 = 67 ( tuổi )

Đáp số: 67 tuổi

anh hơn em 3 t’

70 năm sau em em có số t’ là

70-3=67t’

Người anh năm nay 6 tuổi và tuổi em bằng 1 nữa tuổi anh . Hỏi lúc anh 70 tuổi thì người em bao nhiêu tuối ?

Các bạn suy nghĩ kĩ nha

Được cập nhật 23 tháng 4 2017 lúc 19:05

lúc anh 70 mươi tuổi thì em 67 tuổi vì anhhơn em 3 tuổi

anh hơn em 3 tuổi vì anh 6 tuổi mà gặp 2 tuổi em nên em 3 tuổi

mà em 3 tuổi nên anh hơn em 3 tuổi

nếu anh hơn em 3 tuổi thì em là 67 tuổi

đúng chứ

1 nửa =(frac{1}{2})

Năm anh 6 tuổi thì tuổi em là

6 x(frac{1}{2})= 3 (tuổi)

vậy anh luôn hơn em 3 tuổi

Lúc anh 70 thì tuổi em là

70 – 3 = 67 (tuổi)

Đ/s 67 tuổi

Tuổi của người em hiệ nay là:

6:2=3(tuổi)

Hiện nay người anh hơn người em 3 tuổi thì lúc người anh 70 tuổi thì người anh vẫn hơn người em 3 tuổi.

Lúc anh 70 tuổi thì người em có số tuổi là:

70-3=67(tuổi)

Hiện nay trung bình cộng số tuổi cua hai anh em là 12. Biết em kém anh 6 tuổi. Hỏi khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tỉ số giữa tuổi em và tuổi anh khi đó là bao nhiêu

Được cập nhật 5 tháng 3 2017 lúc 22:45

5/7 nha bn k mk nha

5/7 do ban

5/7

kích nhé

Bạn đang tìm hiểu bài viết Năm anh 6 tuổi anh gấp đôi tuổi em hỏi năm anh 70 thì em bao nhiêu tuổi đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.