một vòi nước chảy vào bể giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể giờ thứ hai chảy được 2/5 bể đáng xem nhất 2024

Xem một vòi nước chảy vào bể giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể giờ thứ hai chảy được 2/5 bể đáng xem nhất 2024

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước , giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể , giờ thứ hai chảy được 2/5 bể .

a. hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể

b. nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể

Được cập nhật 27 tháng 9 2016 lúc 21:00

Sau hai giờ vòi nước chảy được số phần bể là:

(frac{2}{5}+frac{2}{5}=frac{4}{5}left(bểright))

Số phần nước còn lại là:

(frac{4}{5}-frac{1}{2}=frac{8}{10}-frac{5}{10}=frac{3}{10}left(bểright))

ý a là 2/5 +2 = 4/5

ý b là 4/5 – 1/2 = 3/10

A) Sau 2 giờ vòi nước đó chảy số phần bể là :

2/5 + 2/5 =4/5 (bể)

B) Bể còn lại số phần sau khi dùng 1/2 bể là :

4/5 – 1/2 = 3/10 ( bể )

Đáp số : a) 4/5 bể

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Được cập nhật 19 tháng 5 lúc 18:31

giải

a) Sau 2 giờ, vòi nước chảy được là : 2/5+ 2/5 =4/5(phầnbể)

b) Lượng nước còn lại của bể là : 4/5-1/2=3/10(phầnbể)

Đáp số : a)4/5thể tích bể

b)3/10thể tích bể

sau 2 giờ chảy được số phần bể là

2/5 + 2/5 = 4/5( bể)

số phần nước còn lại là :

4/5 – 1/2 = 8/10 – 5/10 = 3/10 ( bể)

duyệt na

Sau hai giờ chảy được số phần bể là :

2/5 + 2/5 = 4/5 ( phần bể )

Sốnước còn lạicủa bểlà :

4/5 – 1/2 =3/10 ( phần bể )

Đáp số : a. 4/5

b. 3/10

k mk nha

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a} Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?

b} Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

Được cập nhật 19 tháng 5 lúc 19:14

a.Sau 2 giờ chảy được:2/5+2/5=4/5(bể)

b.Nếu đã dùng một lượng nước bằng 1/2 bể thì trong bể còn:4/5-1/2=3/10(bể)

Sau hai giờ vòi nước chảy được số phần bể là:

(frac{2}{5}+frac{2}{5}=frac{4}{5})(bể)

Số phần nước còn lại là:

(frac{4}{5}-frac{1}{2}=frac{3}{10}left(bểright))

a.sau 2 giờ vòi đó chảy được số phần bể là

1-2/5-2/5=1/5[bể]

b.nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 thì số nước còn lại là

1-1/2=1/2[bể]

Bạn đang tìm hiểu bài viết một vòi nước chảy vào bể giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể giờ thứ hai chảy được 2/5 bể đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.