Máy tính có chức năng gì đáng xem nhất 2024

Xem Máy tính có chức năng gì đáng xem nhất 2024

CHỨC NĂNG CỦA MÁY TÍNH

Lưu trữ dữ liệu
Lưu dữ liệu,thông tin(văn bản,hình ảnh,âm
thanh,….)
Hình thức lưu dạng nhị phân

11

CHỨC NĂNG CỦA MÁY TÍNH

Trao đổi thông tin
Di chuyển dữ liệu
Nhập xuất dữ liệu
Truyền dữ liệu
Giữa máy tính với thiết bị
Giữa máy tính với máy tính

12

CHỨC NĂNG CỦA MÁY TÍNH

Điều khiển
Quản lý tài nguyên máy tính
Điều phối vận hành các thành phần

13

PHẦN B:CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ
HOẠT ĐỘNG CPU
MÔT SỐ KHÁI NIỆM:
Cấu tạo:kết hợp nhiều bộ phận thành một vật
thể
Nguyên lý: quy luật được ứng dụng vào thực
tế

14

MỘT SỐ CPU

15

Bạn đang tìm hiểu bài viết Máy tính có chức năng gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.