mạch mã gốc 3′ là gì đáng xem nhất 2024

Xem mạch mã gốc 3′ là gì đáng xem nhất 2024

Mạch khuôn , mạch mã gốc , mạch bổ sung là gì

* Mạch khuôn: là mạch ADN của ADN mẹ,có vai trò làm khuôn mẫu để tổng hợp các ADN con

* Mạch mã gốc: là mạch làm khuôn để tổng hợp mARN

* Mạch bổ sung: là mạch có trình tự nu bổ sung với mạch mã gốc tạo 1ADN hoàn chỉnh

Bạn đang tìm hiểu bài viết mạch mã gốc 3′ là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.