Ma trận CÔNG nghệ 10 giữa KÌ 2 đáng xem nhất 2024

Xem Ma trận CÔNG nghệ 10 giữa KÌ 2 đáng xem nhất 2024

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN CÔNG NGHỆ 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (63.69 KB, 2 trang )

(1)

MA TRẬN KIẾN THỨC KIỂM TRA GIỮA HKI  MÔN CÔNG NGHỆ 10
1. Bài 1: Bài mở đầu: Kiểm tra kiến thức

– Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
– Các thành tựu của ngành nông, lâm, ngư ngiệp

2. Chương I: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

– Bài 2:  Khảo nghiệm giống cây trồng:  Kiểm tra kiến thức các loại thí nghiệm khảo nghiệm
giống cây trồng

– Bài 3: Sản xuất giống cây trồng: Kiểm tra kiến thức hệ thống sản xuất giống cây trồng (Sơ đồ)
– Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm
nghiệp:  Kiểm tra kiến thức quy trình cơng nghệ nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
(các bước thực hiện)

– Bài 7: Một số tính chất của đất trồng: Kiểm tra kiến thức
+ Keo đất: khái niệm, cấu tạo, sơ đồ cấu tạo của keo đất

(2)

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI –  MÔN CÔNG NGHỆ 10
NĂM HỌC: 2020  2021

Bài học

Mức độ nhận thức

Tổng
Nhận

biết Thônghiểu Vận dụng Vận dụngcao

Bài 1: Bài mở đầu 2 1 3

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây

trồng 1 1

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi

cấy mô tế bào 1 1

Bài 7: Một số tính chất của đất

trồng 2 1

1

1 5

Bạn đang tìm hiểu bài viết Ma trận CÔNG nghệ 10 giữa KÌ 2 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.