Khẳng định nào sau đây là sai bất phương trình đáng xem nhất 2024

Xem Khẳng định nào sau đây là sai bất phương trình đáng xem nhất 2024

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

A. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm

B. Bất phương trình ax + b < 0 vô nghiệm khi a = 0 và b  0

C. Bất phương trình ax+ b < 0 có tập nghiệm là R khi a = 0 và b < 0

D. Bất phương trình ax+ b < 0 vô nghiệm khi a = 0

Chọn D

Xét đáp án D.

Cho a = 0 và b = 1 ta có: 0.x+ (1) < 0 ( luôn đúng với mọi x) .

Do đó; đáp án D sai

Bạn đang tìm hiểu bài viết Khẳng định nào sau đây là sai bất phương trình đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.