Giáo án ôn tập học kì 2 môn GDCD 7 đáng xem nhất 2024

Xem Giáo án ôn tập học kì 2 môn GDCD 7 đáng xem nhất 2024

Giáo án giáo dục công dân 7: Bài Ôn tập học kì 2

Dưới đây là mẫu giáo án phát triển năng lực bài: Ôn tập học kì 2. Bài học nằm trong chương trình Giáo dục công dân lớp 7. Bài mẫu có : văn bản text, file PDF, file word đính kèm. Thầy cô giáo có thể tải về để tham khảo.  Hi vọng, mẫu giáo án này mang đến sự hữu ích và tham khảo cần thiết

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM                                                         Tải giáo án GDCD 7 kì 2 theo công văn 5512 (xem trước mẫu)               Tải giáo án GDCD 7 kì 1 theo công văn 5512 (xem trước mẫu)               Hướng dẫn tải giáo án GDCD 7 (Có xem trước)               Tải giáo án GDCD 7  theo công văn 5512

Ngày soạn: ……………………………… Ngày dạy:

Tuần 36 – Tiết 36
ÔN TẬP HỌC KỲ II

A/ Mục tiêu .
– Nắm được kiến thức cơ bản đã học trong học kỳ II.
– Xử lý được các tình huống để vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
– Có ý thức tu dưỡng đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội qua các phẩm chất đã học.
– Hiểu được tầm quan trọng của môn học.
B/ Phương pháp.
– Giảng giải, nêu và giải quyết vấn đề.
– Tư duy, thảo luận nhóm, xử lý tình huống.
C/ Tài liệu, phương tiện.
– Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 7.
– Tình huống, tấm gương.
– Bảng phụ, bút dạ, giấy khổ to.
D/ Các hoạt động dạy – học.
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
– Kiểm tra trong quá trình dạy.
3. Bài mới:Ôn tập các kiến thức cơ bản đã học trong học kì II.

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt
Hỏi: Nhắc lại các chủ đề đạo đức tương ứng với các bài đã học?

Hỏi: Kể các bài có trong chủ đề cần kiệm, liêm chính?
Hỏi: Sống và làm việc có kế hoạch  là gì?
Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch đối với mỗi người?

Giáo viên:  Hướng dẫn học sinh làm bài tập c,đ trong sách giáo khoa .
Hỏi: Kể các bài tương ứng với chủ đề: Sống tự trọng và tôn trọng người khác?
Hỏi: Nêu các quyền cơ bản của trẻ em Việt nam? Cho ví dụ?

Hỏi: Ý nghĩa của các quyền  với mỗi người?

Giáo viên: Hướng dẫn học sinh làm bài tập c,d.
Giáo viên: Gợi ý cách làm, rút ra bài học, ý nghĩa sau bài tập.
Hỏi:Môi trường, tầm quan trọng của môi trường?
Hỏi: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo  là gì? Cho ví dụ?

Hỏi: Ý nghĩa của tự do tín ngưỡng tôn giáo đối với mỗi con người?
Hỏi: So sánh sự khác nhau giữa mê tín dị đoan và tín ngưỡng?
Giáo viên: Gợi ý hướng dẫn để học sinh làm.

Giáo viên: Hướng dẫn học sinh làm bài tập b,c.

Hỏi: Kể tên các cơ quan trong bộ máy nhà nước?
Hỏi: Sự phân công trong bộ máy nhà nước?

Giáo viên: Cho học sinh làm các bài tập c,d.
– Hướng dẫn để học sinh làm.
– Rút ra ý nghĩa sau các bài tập.
Hỏi: Ngoài các chủ đề trên còn chủ đề gì nữa?
Giáo viên: Yêu cầu học sinh tìm hiểu thêm về các chủ đề trên. – Học sinh nhắc lại nội dung đã học: có 8 chủ đề đạo đức đã học ở lớp 7.
– Học sinh kể các bài tương ứng.
– Sống giản dị.
– Làm việc theo kế hoạch đã định .
– Tạo nên hiệu quả cao trong công việc.
– Học sinh đọc bài tập.
– Làm và trả lời trước lớp.
ẩnngs có kế hoạch.

– Quyền đước chăm sóc , bảo vệ trẻ em Việt Nam.
– Học sinh tự lấy ví dụ.
– Dành những điều tốt đẹp nhất đối với trẻ em.

– Học sinh đọc yêu cầu bài.
– Môi trường, TNTN
Tầm qua trọng của môi trường
Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN.
– Học sinh dựa vào phần nội dung đã học trả lời.
– Cung cấp ô xi.
– Nguồn sống cho con người
– Học sinh thảo luận nhóm.
– Trả lời trước lớp.

– Học sinh đọc yêu cầu bài.
– Làm cá nhân.
– Phần c; Các bạn trong lớp nên cảm thông với Tuấn và hỗ trợ Tuấn.

– Tín nhưỡng tin vào cái thần bí.
– Quy định của pháp luật
– Học sinh dựa vào kiến thức đã học trả lời.
– Các em khác bổ sung.

.
– Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
– Sự thay đổi tên gọi của nhà nước.
Công việc của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

– Học sinh làm bài tập theo hướng dẫn.
ý nghĩa của các có quan đối với nhân dân.
– Học sinh tìm các bài tương ứng.
* Các chủ đề đã học

1. Chủ đề 1: Sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
Bài: Sống và làm việc có kế hoạch.

2. Sống tự trọng và tôn trọng người khác.
Quyền được chăm sóc trẻ em Việt Nam

3. Sống có kỷ luật;
Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Bảo vệ di sản văn hoá.

4. Chủ đề 4: Sống nhân ái, vị tha.
– Quyền tự do tín ngưỡng.

5. Chủ đề 5: Sống hội nhập.

4. Củng cố:
– Nhắc lại nội dung ôn tập.
– Cách rèn luyện các phẩm chất trên.
5. Hướng dẫn học ở nhà
– Học các nội dung ôn tập.
– Sưu tầm câu nói, tấm gương về phẩm chất đạo đức trên.
– Chuẩn bị tốt kiến thức để tiết sau kiểm tra học kỳ II.                        

Từ khóa tìm kiếm google:     giáo án GDCD 7 hai cột bài Ôn tập học kì 2, giáo án chi tiết GDCD 7 bài Ôn tập học kì 2, giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh bài Ôn tập học kì 2, giáo án 5 bước GDCD 7 bài Ôn tập học kì 2, giáo án 5 hoạt động GDCD 7 Ôn tập học kì 2

Bạn đang tìm hiểu bài viết Giáo án ôn tập học kì 2 môn GDCD 7 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.