Giải vở bài tập Giáo dục công dân 7 Bài 16 đáng xem nhất 2024

Xem Giải vở bài tập Giáo dục công dân 7 Bài 16 đáng xem nhất 2024

  • Giải Vở Bài Tập Giáo Dục Công Dân Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 7
  • Giải Giáo Dục Công Dân Lớp 7
  • Sách Giáo Viên Giáo Dục Công Dân Lớp 7
  • Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân Lớp 7

Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 7  Bài 17: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi HS trong các quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống:

Câu 1 trang 65 SBT GDCD 7: Hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.

Lời giải:

* Giống nhau:

Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan giống nhau ở chỗ đều là những niềm tin của con người gửi gấm vào các đối tượng siêu hình.

* Khác nhau:

Tôn giáo là niềm tin vào đối tượng siêu hình, mà những người cùng niềm tin này đã quy tụ lại thành tổ chức, có nhiệm vụ truyền giáo, có giáo luật chặt chẽVí dụ: tôn giáo Cao đài.

Tín ngưỡng là niềm tin vào đối tượng siêu hình, chưa quy tụ thành tổ chức, chưa có người truyến giáo, chưa có giáo luậtVí dụ: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Mê tín dị đoan là những niềm tin mang tính chất mê muội, cực đoan, kỳ dị vào các đối tượng siêu hình. Ví dụ: niềm tin có ma.

Câu 2 trang 65 SBT GDCD 7: Hãy kể tên một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta.

Lời giải:

Đạo Thiên Chúa.

Đạo Phật.

Đạo Cao Đài.

Đạo Tin Lành.

Câu 3 trang 66 SBT GDCD 7: Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ?

Lời giải:

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo có nghĩa là: công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền không theo nữa,hoặc bỏ để theo tín ngưỡng ,tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hay cản trở.

Câu 4 trang 66 SBT GDCD 7: Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ?

Lời giải:

Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của dân.

Đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật.

Thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc.

Tuyên truyền giáo dục chống mê tín dị đoan, chống lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu.

Chăm lo phát triển kinh tế  xã hội, giúp đỡ đồng bào theo đạo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí

Câu 5 trang 66 SBT GDCD 7: Hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng nhất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ?

A. Khuyên nhủ người khác theo tôn giáo mới.

B. Truyền bá tôn giáo trong nhân dân.

C. Chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

D. Thắp hương khấn vái tổ tiên, ông bà.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 6 trang 66 SBT GDCD 7: Những hành vi nào dưới đây là thực hiện không đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ?

A. Cản trở người khác theo tôn giáo mới.

B. Ép buộc người khác theo tôn giáo mà minh đang theo.

C. Tham gia các lễ hội của tôn giáo mình

D. Bỏ tôn giáo này để theo một tôn giáo khác.

E. Vận động đồng bào thuộc tôn giáo mình tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A, B

Câu 7 trang 66 SBT GDCD 7: Những hành vi nào sau đây là mê tín dị đoan ?

A. Đi lễ đền, chùa vào những ngày đầu năm.

B. Chữa bệnh bằng phù phép.

C. Đi dự các lễ hội ở địa phương mình và nơi khác.

D. Làm việc gì cũng tin vào may rủi, không tin vào khả năng của mình.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B, D

Câu 8 trang 67 SBT GDCD 7: Ghép mỗi cụm từ ở cột II với mỗi cụm từ ở cột I để được một câu đúng.

III
A. Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào ;1. và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
B. Không ai được bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo2. và phải tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ.
C. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng,3. theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
D. Mỗi chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác4. người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo có quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

Lời giải:

Thứ tự nối là: 4  A ; 1  B; 3  C ; 2  D

Câu 9 trang 67 SBT GDCD 7: Anh Tuấn theo đạo Tin Lành, còn chị Hương thì theo đạo Thiên Chúa. Hai anh chị có ý định kết hôn với nhau vào mùa thu năm nay. Nhưng bố mẹ chị Hương đã ngăn cản vì cho rằng, hai người thuộc hai tôn giáo khác nhau thì không thể kết hôn với nhau được. Thế nhưng chị Hương vẫn quyết định kết hôn với anh Tuấn.

Câu hỏi:

1/ Hành vi ngăn cản của bố mẹ chị Hương có vi phạm pháp luật không ? Vì sao?

2/ Theo em, quyết định của chị Hương như vậy có đúng pháp luật không? Chị Hương có thể làm gì để thực hiện được quyết định của mình ?

Lời giải:

1/ Hành vi ngăn cản của bố mẹ chị Hương đã vi phạm pháp luật. bởi vì theo quyền bình đẳng về tôn giáo, công dân có quyền kết hôn với người ở bất kì tôn giáo nào.

2/ Quyết định của chị Hương là đúng pháp luật. Chị Hương có thể giải thích cho bố mẹ hiểu và nhờ sự can thiệp của pháp luật.

Câu 10 trang 67 SBT GDCD 7: Cứ vào ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng là mẹ Hà lại thắp hương cúng khấn ông bà, tổ tiên. Hơn thế nữa, hằng tháng mẹ và mấy cô bạn cùng cơ quan lại rủ nhau đi lễ chùa. Thấy vậy, Hà cho rằng việc làm của mẹ là mê tín dị đoan.

Câu hỏi:

Em có đồng ý với suy nghĩ của Hà không ? Vì sao ?

Lời giải:

Em không đồng tình với suy nghĩ của Hà. Bởi vì, việc thắp hương và đi lễ chùa không phải mê tín mà nó là nét đẹp trong văn hóa của người Việt.

Câu 11 trang 68 SBT GDCD 7: Nhân dân ở xã X thuộc ba tôn giáo cùng sinh sống. Đã từ bao thế hệ, đồng bào các tôn giáo sống thân ái, đoàn kết, cùng chung sức xây dựng quê hương mình. Thế nhưng gần đây, có một vài người lại nói các tôn giáo khác nhau về quan điểm, về lễ nghi và về quyền lợi thì không thể đoàn kết được. Cứ thế, họ đã kích động gây chia rẽ đồng bào giữa ba tôn giáo nên đã có một số xích mích đáng tiếc xảy ra.

Câu hỏi:

1/ Em có suy nghĩ gì về tình đoàn kết giữa các tôn giáo ?

2/ Pháp luật nghiêm cấm hành vi nào về thực hiện quyền tự do tôn giáo ?

Lời giải:

1/ Tình đoàn kết giữa các tôn giáo là rất quan trọng, giúp các thành viên sống hòa thuận, sống tốt đời đẹp đạo.

2/ Những người kích động gây chia rẽ tôn giáo là vi phạm pháp luật, trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết tôn giáo, phải bị xử lí thích đáng.

Câu 12 trang 68 SBT GDCD 7: Em hãy tìm hiểu và nêu một số biểu hiện mê tín dị đoan và biểu hiện không thực hiện đúng quyền tự do tôn giáo.

Lời giải:

Một số biểu hiện mê tín dị đoan và biểu hiện không thực hiện đúng quyền tự do tôn giáo: xem bói, truyền bá kêu gọi chống phá nhà nước, tổ chức buôn thần bán thánh

Câu 13 trang 68 SBT GDCD 7: Khi biết có người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm việc xấu, em sẽ làm gì? Hãy nêu cách xử lí của em?

Lời giải:

Em sẽ không tham gia, không để mình bị dụ dỗ, lôi kéo. Em sẽ báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí.

Trả lời câu hỏi trang 70 SBT GDCD 7: Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?

Lời giải:

Nhiều người dân Văn Tứ Tây đã tự nguyện phá bỏ vườn, hiến đất cho địa phương làm các công trình dân sinh. Việc tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ thanh, thiếu niên trong thôn biết giữ gìn giáo luật và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước luôn được chính quyền và Hội đồng giáo xứ quan tâm.

Từ những việc làm trên nên trên địa bàn giáo xứ không xảy ra tình trạng trộm cắp, gây gổ đánh nhau hay các tệ nạn tiêu cực.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Giải vở bài tập Giáo dục công dân 7 Bài 16 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.