Giai thừa lớp 6 đáng xem nhất 2024

Xem Giai thừa lớp 6 đáng xem nhất 2024

Ta kiếu hiệu n! (đọc là n giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1. Tức là: n! = 1.2.3…n. Hãy tính 5!; 4! – 3!

Bài 58:
a) 5! = 1. 2 . 3 . 4 . 5 = 120
b) 4! – 3! = ( 1.2.3.4)  (1.2.3) = 24  6 = 18Bài 59Bài 60
Ta có :
a = 2002.2002 = 2002 . (2000+2) = 2002.2000 + 2002.2
b = 2000.2004 = 2000 . (2002+2) = 2000.2002 + 2000.2
Vậy a > bBài 61:
a) Ta có : 37.12 = 37.3.4 = 111 .4 = 444
b) Ta có : 15 873.21 = 15 873.7.3 = 111 111.3 = 333 333
Bài 5.1
Chọn (D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3

Bạn đang tìm hiểu bài viết Giai thừa lớp 6 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.