Giải mã md5 trong PHP đáng xem nhất 2024

Xem Giải mã md5 trong PHP đáng xem nhất 2024

Quảng cáo

Home                                                         >  PHP   >  Danh sách hàm trong PHP   > Hàm md5() trong PHP

Hàm md5() trong PHP

# Description

Hàmmd5() trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang dạng một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5 (32 bít).

Trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu.

Quảng cáo

# Parameters

Cú pháp:string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó:

 • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
 • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:
 • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
 • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽtrả vềmột chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Example

Mã hóa với $row_output = false

$str = ‘freetuts.net’; echo md5($str); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e // hoặc echo md5($str, false); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

Mã hóa với $row_output = true

$str = ‘freetuts.net’; echo md5($str, true); // ƒaquưŒôpÔ¯ez(̃ùŽHàm này khá là đơn giản nên mình không giải thích gì thêm.

Quảng cáo

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

 • Hàm key_exists() trong PHP
 • Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP
 • Hàm end() trong PHP
 • Hàm mysqli_field_count() trong PHP
 • Hàm count() trong PHP
 • Hàm mysqli_field_seek() trong PHP
 • Hàm compact() trong PHP
 • Hàm mysqli_field_tell() trong PHP
 • Hàm array_values() trong PHP
 • Hàm mysqli_free_result() trong PHP
 • Hàm array_unshift() trong PHP
 • Hàm mysqli_get_charset() trong PHP
 • Hàm array_shift() trong PHP
 • Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP
 • Hàm array_unique() trong PHP
 • Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP
 • Hàm array_uintesect() trong PHP
 • Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP
 • Hàm array_sum() trong PHP
 • Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Quảng cáo

Bạn đang tìm hiểu bài viết Giải mã md5 trong PHP đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.