Giải bài tập giáo dục công dân lớp 7 Bài 17 trang 59 đáng xem nhất 2024

Xem Giải bài tập giáo dục công dân lớp 7 Bài 17 trang 59 đáng xem nhất 2024

Trả lời Câu hỏi GDCD 7 Bài 17 trang 59

Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trả lời Câu hỏi GDCD 7 Bài 17 trang 59

a) Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân?

Trả lời:

Quảng cáo

– Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp).

– Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

b) Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Tại sao?

Quảng cáo

Trả lời:

– Cơ quan đại biểu của nhân dân và cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

– Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội.

– Bởi vì: Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi công dân trong xã hội.

c) Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ?

Trả lời:

Quảng cáo

– Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp.

– Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Chính phủ.

d) Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

– Chính phủ làm nhiệm vụ:

(1) Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật;

(2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

– Chính phủ do:

(1) Nhân dân bầu ra;

(2) Quốc hội bầu ra.

– Ủy ban nhân dân do:

(1) Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra ;

(2) Nhân dân bầu ra ;

(3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra

Trả lời:

– Chính phủ làm nhiệm vụ: (2)

– Chính phủ do: (2)

– Ủy ban nhân dân do: (3)

đ) Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật ?

Trả lời:

– Pháp luật duy trì trật tự của xã hội, không tuân theo pháp luật thì xã hội rối loạn, cuộc sống không đảm bảo an ninh, nên mọi công dân phải tuân theo pháp luật để duy trì trật tự của xã hội.

– Pháp luật được bahn hành vì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân vì vậy công dân vừa có quyền hạn vừa có nghĩa vụ tuân theo pháp luật.

e) Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết.

Trả lời:

– Đăng kí hoạt động kinh doanh của bố mẹ em.

– Đăng kí kết hôn của bố mẹ em.

– Đăng kí quyền sử dụng đất của bố mẹ em.

– Làm giấy khai sinh cho em và anh trai.

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa GDCD lớp 7 ngắn nhất, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt GDCD 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Bạn đang tìm hiểu bài viết Giải bài tập giáo dục công dân lớp 7 Bài 17 trang 59 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.