Gấp rưỡi nghĩa là gì đáng xem nhất 2024

Xem Gấp rưỡi nghĩa là gì đáng xem nhất 2024

Một người mua 60 cái bút , trong đó số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ . Hỏi người đó mua bao nhiêu cái bút mỗi loại

Vì số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ nên số bút xanh bằng (dfrac{3}{2}) số bút đỏ.

Ta có sơ đồ:

Bút xanh: |—|—|—|

Bút đỏ:  |—|—|

Tổng số phần bằng nhau là:

(2 + 3 = 5) (phần)

Người đó mua số cái bút xanh là:

(60 : 5 times 3 = 36 ) (cái bút)

Người đó mua số cái bút đỏ là:

(60 – 36 = 24) (cái bút)

Đáp số: bút xanh (36) cái;

bút đỏ (24) cái.

Đáp án:

36 bút xanh, 24 bút đỏ.

Giải thích các bước giải:

Giải:

Số Bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ có nghĩa là số bút xanh gấp (frac{3}{2}) số bút đỏ.

Tổng số phần bằng nhau là: (3 + 2 = 5) (phần)

Một phần là: (60:5 = 12) (bút)

Số bút xanh là: (3 times 12 = 36) (bút)

Số bút đỏ là : (2 times 12 = 24) (bút)

Đáp số : 36 bút xanh, 24 bút đỏ.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Gấp rưỡi nghĩa là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.