Gấp rưỡi là gấp bao nhiêu phần đáng xem nhất 2024

Xem Gấp rưỡi là gấp bao nhiêu phần đáng xem nhất 2024

Gấp rưỡi là gấp bao nhiêu vậy mọi người.

Được cập nhật 16 tháng 1 2019 lúc 15:34

Cảm ơn tất cả các bạn nhé……..

Gấp rưỡi là gấp 1,5

VD:

a=a => rưỡi a=a.1,5

a=2 =>rưỡi a=2.1,5=3

Gấp 1,5 lần đó bạn

3/2 hay chính nó và một nửa của nó

Ví dụ

Bạn có 2 phần thì gấp rưỡi là gấp 1,5

Chúc học tốt

gấp(frac{3}{2})hay 1,5

Gấp rưỡi là phần nhỏ 2 phần , phần lớn 3 phần

VD: Số lớn : 3 phần

Số bé : 2 phần

k nhé !

Gấp rưỡi = 3/2 = 1, 5

Gấp rưỡi :

VD : 1 gấp rưỡi lên sẽ là 1,5

=> Gấp rưỡi là gấp lên 0,5

gấp rưỡi là gấp 3/2

gấp rưỡi là một nửa của một thứ nào đó nhưthế này này

======================

================================

gấp(frac{3}{2})nha

la 3/2 nha

gấp rưỡi là gấp3/2 HOẶC 1,5

ví dụ như: 3 gấp rưỡi là lấy 3×3/2 hoặc 3×1,5

ví dụ như là phân số: 5/7 gấp rưỡi là lấy 5/7×3/2 thôi nhé ko nhân với 1,5 được.

nếu thấy đúng hãy chọn mình nhé!!!

gấp rưỡi là số lớn 3 phần số bé 2 phần nhưvậy thì số lớn bằng 3/2 số bé và số bé bằng 2/3 số lớn

Gấp rưỡi là gấp bao nhiêu vậy mọi người?

Được cập nhật 19 tháng 2 2020 lúc 13:53

-Trl

Là gấp 1 , 5 lần

_Std well :33

gấp rưỡi là bằng 3/2 đó bn

k cho mk

k for me

Là gấp 1,5 bn ơi.

Gấp rưỡi là gấp bao nhiêu vậy các bạn ?

​ví dụ bạn có hai phần thì gấp rưỡi nghĩa là gấp 1,5 lần đấy

gấp rưỡi là gấp 1,5 đó bạn ,mình chắc chắn luôn .Nhớ kết bạn với mình nhé.

gấp rưỡi là 3/2 = 1,5 bạn ạ

Bạn đang tìm hiểu bài viết Gấp rưỡi là gấp bao nhiêu phần đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.