Dưới đây có bao nhiêu kết luận sai khi nói về quá trình dịch mã đáng xem nhất 2024

Xem Dưới đây có bao nhiêu kết luận sai khi nói về quá trình dịch mã đáng xem nhất 2024

Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây: (1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọ?

Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây:
(1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọc mã từ các điểm khác nhau, mỗi điểm đặc hiệu với mỗi riboxom
(2) Quá trình dịch mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa bộ ba đối mã của tARN với bộ ba mã hóa trên mARN.
(3) Các riboxom trên mARN trượt theo từng bộ ba ở trên mARN theo chiều 5 đến 3 từ bộ ba mở đầu đến khi gặp bộ ba kết thúc.
(4) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được nhiều chuỗi polipeptit, các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau.
Có bao nhiêu kết luận đúng?

A.  3.

B.  1.

C.  2.

D.  4.

Đáp án   A  (1) Sai. Trên phân tử mARN, các riboxom khác nhau vẫn tiến hành đọc mã từ 1 điểm giống nhau.
(2)(3) đúng.
(4) Đúng đối với sinh vật nhân thực.
Đáp án A.

Phan Trùng Phương LV 0, SP 0

đúng rồi nhỉ,chờ mod rep thôi b
Trần Mạnh Quốc

ý mình là cái chỗ “các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau” ấy, nếu ở nhân sơ, trên operon lac 1 mARN dịch mã ra 3 chuỗi polipeptit ứng với 3 gen ZYA mà
Phan Trùng Phương LV 0, SP 0

có thể thôi mà b
Trần Mạnh Quốc

ý 4 đúng với nhân thực, nhưng đề bài đâu có nói rõ là nhân thực hay nhân sơ đâu ạ?
Xem 4 trả lời
Thanh Ha Nguyen LV 0, SP 0

Sao lại đúng với sinh vật nhân thực thôi nhỉ? Cái này là do poliriboxom mà?
Nguyễn thị trang

ok bạn
Thiên Tâm LV 0, SP 0

đúng vs các loài sv nhân thực… lời giải đó bạn
Nguyễn thị trang

câu này 4 đúng k ạ
Xem 3 trả lời
Vê Tê

ở SV nhân thực, gen phiên mã tạo ra mARN sơ khai => qua quá trình cắt intron nối exon tạo ra mARN trưởng thành trong dịch mã, trên mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động (poliriboxom) => mARN có thể tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit cùng loại==========- một loại mARN chỉ tạo ra một loại chuỗi polipeptit- một gen có thể tạo ra nhiều loại mARN khác nhau => có thể tạo nhiều chuỗi polipeptit khác nhau . 12/4/2018
Một Hai Ba

có tính mARN sơ khai ko
Vê Tê

ở SV nhân thực, gen phiên mã tạo ra mARN sơ khai -> cắt intron nối exon -> mARN trưởng thành -> đi qua màng nhân đến tế bào chất để dịch mã; trong dịch mã, trên mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động (poliriboxom) -> mARN có thể tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit cùng loại
Kim Ngân

mod xem câu này giùm vói !
Kim Ngân

mình cũng nghĩ vậy
Phan Anh Duy LV 0, SP 0

số 4, trong quá trình nối exon nó có thể sắp xếp lại khác nhau mà?
Xem 2 trả lời

Xem thêm  bình luận (2/16)          Viết bình luận

Bạn đang tìm hiểu bài viết Dưới đây có bao nhiêu kết luận sai khi nói về quá trình dịch mã đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.