Đồng nghĩa với tự tin là gì đáng xem nhất 2024

Xem Đồng nghĩa với tự tin là gì đáng xem nhất 2024

Trái nghĩa với tự tin là gì ?

Nhút nhát (tự ti, không rõ ràng, không chắc chắn, sợ hãi).

Trái nghĩa với tự tin là : tự ti

Nhút nhát (tự ti, không rõ ràng, không chắc chắn, sợ hãi).

Tự ti

Trái nghĩa của tự tin là sợ hải,nhút nhát,…

Trái nghĩa của tự tin là sợ hải,nhút nhát,…

Trái nghĩa của tự tin là sợ hải,nhút nhát,…

tự ti, ruột rè, lo sợ

– Trái nghĩa với tự tin là:

+ Rụt rè

+ Nhút nhát

Bạn đang tìm hiểu bài viết Đồng nghĩa với tự tin là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.