Đối tượng của di truyền học là gì đáng xem nhất 2024

Xem Đối tượng của di truyền học là gì đáng xem nhất 2024

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học.

Câu 1: Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học.

Bài làm:

Câu 1:

  • Đối tượng của Di truyền học là: các hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Nội dung nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Ý nghĩa: Có vai trò quan trọng về lý thuyết và thực tiễn cho khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trogn Công nghệ sinh học hiện đại.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Đối tượng của di truyền học là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.