Ctrl chuột trái đáng xem nhất 2024

Xem Ctrl chuột trái đáng xem nhất 2024

Windows10Window 8.1

Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cho phép thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột.

Dưới đây là các phím tắt thông dụng trong nhiều ứng dụng Microsoft đi kèm với Windows 10. Danh sách này bao gồm phím tắt cho:

Microsoft Edge

Máy tính tay

Thanh Trò chơi

Groove

Bản đồ

Phim & TV

Vẽ

Vẽ 3D

Ảnh

Trình ghi Giọng nói

WordPad

Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Nếu một chữ cái được gạch dưới trong menu, hãy nhấn đồng thời phím Altvà phím được gạch dưới thay vì chọn mục menu đó. Ví dụ: để tạo ảnh mới trong Vẽ, hãy nhấn Ctrl + N.

Lưu ý:Với bàn phím cảm ứng, bạn sẽ cần nhấn phím Ctrl để xem một số phím tắt.

Phím tắt máy tính tay

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Alt + 1

Chuyển sang chế độ Chuẩn

Alt + 2

Chuyển sang chế độ Khoa học

Alt + 3

Chuyển sang chế độ Đồ họa

Alt + 4

Chuyển sang chế độ Lập trình

Alt + 5

Chuyển sang chế độ Tính ngày

Ctrl+ M

Lưu trữ trong bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + P

Thêm vào bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + Q

Xoá khỏi bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + R

Thu hồi khỏi bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + L

Xóa bộ nhớ

Xóa

Xóa mục nhập hiện tại (chọn CE)

Esc

Xóa toàn bộ dữ liệu nhập (chọn C)

Tab

Dẫn hướng đến mục UI kế tiếp và cung cấp tiêu điểm

Phím cách

Chọn mục UI có tiêu điểm

Nhập

Chọn = ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

F9

Chọn +/-ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

R

Chọn 1/x ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

@

Chọn 2 x trong chế độ chuẩn và chế độ khoa học

%

Chọn % ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Lập trình

Ctrl + H

Khi nút lịch sử hiển thị, hãy chọn nút lịch sử ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

Mũi tên lên

Di chuyển lên trong danh sách lịch sử, danh sách bộ nhớ và mục menu

Mũi tên xuống

Di chuyển xuống trong danh sách lịch sử, danh sách bộ nhớ và mục menu

Ctrl + Shift + D

Xóa lịch sử

F3

Chọn DEG ở chế độ Khoa học

F4

Chọn RAD ở chế độ Khoa học

F5

Chọn GRAD ở chế độ Khoa học

G

Chọn 2xtrong chế độ khoa học

Ctrl + G

Chọn 10xtrong chế độ khoa học

S

Chọn 10xtrong chế độ khoa học

Shift + S

Chọn Sin-1 trong chế độ khoa học

Ctrl + S

Chọn sinh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + S

Chọn một-1chế độ sinh học trong sinh học

T

Chọn tanở chế độ Khoa học

Shift + T

Chọn tan-1 trong chế độ khoa học

Ctrl + T

Chọn tanh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + T

Chọn tanh-1trong chế độ khoa học

O

Chọn cos ở chế độ Khoa học

Shift + O

Chọn cos-1 trong chế độ khoa học

Ctrl + O

Chọn cosh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + O

Chọn cosh-1trong chế độ khoa học

U

Chọn secở chế độ Khoa học

Shift + U

Chọn SEC-1trong chế độ khoa học

Ctrl + U

Chọn sechở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + U

Chọn sech-1trong chế độ khoa học

I

Chọn cscở chế độ Khoa học

Shift + I

Chọn CSC-1trong chế độ khoa học

Ctrl + I

Chọn cschở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + I

Chọn csch-1trong chế độ khoa học

J

Chọn cotở chế độ Khoa học

Shift + J

Chọn COT-1trong chế độ khoa học

Ctrl + J

Chọn cosh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + J

Chọn coth-1trong chế độ khoa học

Ctrl + Y

Chọny x trong chế độ khoa học

Shift +

Chọn |x|ở chế độ Khoa học

[

Chọn ⌊ x⌋ trong chế độ khoa học

]

Chọn ⌈ x⌉ trong chế độ khoa học

L

Chọn log ở chế độ Khoa học

Shift + L

Chọn Nhật kýgiốngx trong chế độ khoa học

M

Chọn dms ở chế độ Khoa học

N

Chọn ln ở chế độ Khoa học

Ctrl + N

Chọn extrong chế độ khoa học

P

Chọn Pi ở chế độ Khoa học

Q

Chọn x2 ở chế độ chuẩn và chế độ khoa học

V

Bật/tắt nút F-E ở chế độ Khoa học

X

Chọn exp ở chế độ Khoa học

Y, ^

Chọn xytrong chế độ khoa học

#

Chọn x3trong chế độ khoa học

!

Chọn n!trong chế độ khoa học

%

Chọn mod ở chế độ Khoa học

Ctrl ++ trên numpad

Đồ thị phóng to trong khi đang ở chế độ Đồ họa

Ctrl +- trên numpad

Đồ thị thu nhỏ trong khi đang ở chế độ Đồ họa

F2

Chọn DWORD ở chế độ Lập trình

F3

Chọn WORD ở chế độ Lập trình

F4

Chọn BYTE ở chế độ Lập trình

F5

Chọn HEX ở chế độ Lập trình

F6

Chọn DEC ở chế độ Lập trình

F7

Chọn OCT ở chế độ Lập trình

F8

Chọn BIN ở chế độ Lập trình

F12

Chọn QWORD ở chế độ Lập trình

A-F

Chọn chữ cái A-Fở chế độ lập trình, đồng thời chọn HEX

Shift + ,

Chọn RoL ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Dạng tròn”

Shift + .

Chọn RoRở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Dạng tròn”

Shift + ,

Chọn Lsh ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Số học” hay “Lô-gic”

Shift + .

Chọn Rshở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Số học” hay “Lô-gic”

%

Chọn % ở chế độ Lập trình

|

Chọn ORở chế độ Lập trình

^

Chọn XORở chế độ Lập trình

Chọn NOR ở chế độ Lập trình

~

Chọn NOTở chế độ Lập trình

&

Chọn ANDở chế độ Lập trình

.

Chọn NAND ở chế độ Lập trình

Phím tắt thanh Trò chơi

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Phím logo Windows + G

Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở

Phím logo Windows + Alt + G

Ghi 30 giây cuối cùng

Phím logo Windows + Alt + R

Bắt đầu hoặc ngừng ghi

Phím logo Windows + Alt + Print Screen

Chụp ảnh màn hình trò chơi của bạn

Phím logo Windows + Alt + T

Hiển thị hoặc ẩn bộ hẹn giờ ghi

Phím logo Windows + Alt +M

Bật hoặc tắt micrô

Phím logo Windows + Alt + B

Bắt đầu hoặc ngừng phát

Phím logo Windows + Alt +W

Hiển thị camera trong khi phát

Phím tắt Groove

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + P

Phát hoặc tạm dừng

Ctrl + F

Chuyển sang bài hát tiếp theo

Ctrl + B

Bắt đầu lại bài hát hiện tại hoặc chuyển về bài hát trước đó

F9

Tăng âm lượng

F8

Giảm âm lượng

F7

Tắt âm lượng

Ctrl + Enter

Chọn một mục và vào chế độ chọn

Ctrl + A

Chọn tất cả

Xóa

Xóa (các) mục đã chọn

Ctrl + Shift + P

Phát mục đã chọn

Ctrl + T

Bật hoặc tắt lặp lại

Ctrl + H

Bật hoặc tắt phát ngẫu nhiên

Ctrl + Q

Tìm kiếm

Phím tắt cho Maps

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Phím mũi tên

Xoay bản đồ theo hướng bất kỳ

Ctrl + phím dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -)

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ctrl + phím mũi tên Trái hoặc Phải

Xoay

Ctrl + phím mũi tên Lên hoặc Xuống

Nghiêng

các phím + hoặc –

Phóng to hoặc thu nhỏ ở chế độ xem Thành phố 3D

Page Up hoặc Page Down

Di chuyển xa hơn hoặc gần hơn ở chế độ xem Thành phố 3D

Ctrl + Y

Chuyển đổi giữa chế độ xem bản đồ trên không và đường

Ctrl + Home

Đặt trung tâm bản đồ vào vị trí hiện tại của bạn

Ctrl + D

Nhận chỉ đường

Ctrl + F

Tìm kiếm

Ctrl + M

Thu nhỏ tab hiện hoạt

Ctrl + P

In

Ctrl + T

Hiển thị hoặc ẩn giao thông

Backspace

Quay lại

Ctrl + H

Chia sẻ

Ctrl + L

Di chuyển trọng tâm vào bản đồ

Ctrl + W

Đóng tab hiện hoạt

Ctrl + Tab

Chuyển đến tab tiếp theo

Ctrl + Shift + Tab

Chuyển đến tab trước

Ctrl + S

Hiển thị hoặc ẩn Streetside

Ctrl + C

Sao chép vào bảng tạm

Phím tắt Phim & TV

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Alt + Enter

Phát chế độ toàn màn hình

Esc

Thoát chế độ toàn màn hình

Nhập

Chọn mục nằm trong tiêu điểm

Phím cách

hoặc

Ctrl + P

Phát hoặc tạm dừng (khi video nằm trong tiêu điểm)

Alt + phím mũi tên Trái

hoặc

Phím logo Windows + Backspace

Quay lại

Ctrl + T

Bật hoặc tắt lặp lại

F7

Tắt âm thanh

F8

Giảm âm lượng

F9

Tăng âm lượng

Phím tắt của ứng dụng Vẽ

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F11

Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

F12

Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Ctrl + A

Chọn toàn bộ ảnh

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + E

Mở hộp thoạiThuộc tính

Ctrl + G

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

Ctrl + N

Tạo ảnh mới

Ctrl + O

Mở ảnh hiện có

Ctrl + P

In ảnh

Ctrl + R

Hiển thị hoặc ẩn thước

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho ảnh

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + W

Mở hộp thoại Đổi kích cỡ và Kéo nghiêng

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Ctrl + dấu cộng (+)

Tăng độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng lên một điểm ảnh

Ctrl + dấu trừ (-)

Giảm độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng xuống một điểm ảnh

Ctrl + Page Up

Phóng to

Ctrl + Page Down

Thu nhỏ

Alt + F4

Đóng ảnh và cửa sổ Vẽ của ảnh đó

Mũi tên phải

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh

Mũi tên trái

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh

Mũi tên xuống

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh

Mũi tên lên

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh

Shift + F10

Hiển thị menu ngữ cảnh

Phím tắt của ứng dụng Vẽ 3D

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + 0 hoặc NumberPad0

Đặt lại thu phóng

Ctrl + 3

Chuyển chế độ xem

Ctrl + A

Chọn tất cả các mục 3D trong không gian làm việc của bạn; lặp lại lệnh bật tắt để chọn tất cả các mục 2D

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép mục đã chọn

Ctrl + Insert

Sao chép mục đã chọn

Ctrl + Shift + C

Chụp ảnh màn hình

Ctrl + E

Hiển thị thuộc tính bức vẽ

Ctrl + Shift + E

Hiển thị hoặc ẩn phối cảnh 3D

Ctrl + G

Nhóm đối tượng

Ctrl + Shift + G

Hủy nhóm đối tượng

I

Bật bút lấy mẫu màu

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

M

Thu nhỏ hoặc mở rộng menu bên

Ctrl + N

Tạo ảnh hoặc tệp mới

Ctrl + O

Mở ảnh hoặc tệp hiện có

Ctrl + P

In ở dạng 2D

Ctrl + S

Lưu

Ctrl + Shift + S

Lưu dưới dạng

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán mục đã chọn

Shift + Insert

Dán mục đã chọn

Ctrl + W

Chọn bức vẽ

Ctrl + Shift + W

Hiển thị hoặc ẩn bức vẽ

Ctrl + X

Cắt mục đã chọn

Shift + Delete

Cắt mục đã chọn

Ctrl + Shift + X

Cắt 2D

Ctrl + Y

Làm lại một hành động

Ctrl + Z

Hoàn tác một hành động

Escape

Ngừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại

Trang chủ

Đặt lại chế độ xem

PgUp

Phóng to

Ctrl + PgUp

Phóng to

PgDn

Thu nhỏ

Ctrl + PgDn

Thu nhỏ

Ctrl + con lăn chuột

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ctrl + Trái

Xoay trái

Ctrl + Phải

Xoay phải

Ctrl + Lên

Xoay lên

Ctrl + Xuống

Xoay xuống

Alt + Trái

Miết sang trái

Alt + Phải

Miết sang phải

Alt + Lên

Miết lên

Alt + Xuống

Miết xuống

Ctrl + Dấu trừ (-) hoặc [

Giảm kích cỡ cọ

Ctrl + Dấu cộng (+) hoặc ]

Tăng kích cỡ cọ

Mũi tên phải

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh

Mũi tên trái

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh

Mũi tên xuống

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh

Mũi tên lên

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh

Alt + F4

Đóng chương trình

F6

Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền

F10

Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng

Shift + F10

Hiển thị menu ngữ cảnh

F11

Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

F12

Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Phím tắt cho ứng dụng Ảnh

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Phím cách (trong Bộ sưu tập)

Chọn một mục và vào chế độ Chọn

Vào (từ chế độ Chọn)

Chọn một mục khi ở chế độ Chọn

Phím cách (xem ảnh)

Hiển thị hoặc ẩn lệnh

Phím cách (xem video)

Phát hoặc tạm dừng video

Phím mũi tên (trong Bộ sưu tập)

Cuộn lên, cuộn xuống, sang trái hoặc phải

Phím mũi tên trái hoặc phải (trên một mục hoặc trình chiếu)

Hiện mục trước hoặc tiếp theo

Phím mũi tên (trên ảnh được thu phóng)

Di chuyển trong ảnh

Ctrl + dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -)

Phóng to hoặc thu nhỏ khi xem ảnh

Ctrl + 0

Đặt lại thu phóng trên ảnh

Esc

Quay lại màn hình trước đó

Ctrl + S

Lưu

Ctrl + P

In

Ctrl + C

Sao chép

Ctrl + R (xem hoặc chỉnh sửa)

Xoay ảnh

E (xem ảnh)

Chỉnh sửa ảnh

Ctrl + Z (chỉnh sửa)

Hoàn tác các thay đổi

Ctrl + Y (chỉnh sửa)

Làm lại các thay đổi

Ctrl + / (chỉnh sửa)

Xem bản gốc

Shift + các phím mũi tên

Đổi kích cỡ vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc

Ctrl + các phím mũi tên

Di chuyển vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc

F5 (xem mục)

Bắt đầu trình chiếu

Alt + Enter

Xem thông tin tệp

Ctrl + L

Đặt làm màn hình khóa

Ctrl + N (ở chế độ xem Album)

Tạo album mới

Ctrl + R (ở chế độ xem Album)

Xóa album

Ctrl + D

Thêm các mục đã chọn vào album

Ctrl + U

Xóa các mục đã chọn khỏi album

Phím tắt Trình ghi Giọng nói

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + R

Bắt đầu bản ghi mới

Ctrl + M

Thêm dấu mới vào bản ghi

Xóa

Xóa bản ghi đã chọn

Phím cách

Phát hoặc tạm dừng

Backspace

Quay lại

F2

Đổi tên bản ghi

Mũi tên phải hoặc trái

Nhảy tới hoặc nhảy lùi trong khi phát bản ghi

Shift +Mũi tên phải hoặc trái

Nhảy tới hoặc lùi xa hơn

Trang chủ

Nhảy tới đầu bản ghi

Kết thúc

Nhảy tới cuối bản ghi

Phím tắt WordPad

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F3

Tìm kiếm phiên bản tiếp theo của văn bản trong hộp thoại Tìm

F12

Lưu tài liệu dưới dạng tệp mới

Ctrl + 1

Đặt khoảng cách dòng đơn

Ctrl + 2

Đặt khoảng cách dòng đôi

Ctrl + 5

Đặt khoảng cách dòng thành 1,5

Ctrl + A

Chọn tất cả

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + D

Chèn bản vẽ Microsoft Vẽ

Ctrl + E

Căn giữa văn bản

Ctrl + F

Tìm kiếm văn bản trong tài liệu

Ctrl + H

Thay thế văn bản trong tài liệu

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

Ctrl + J

Căn đều văn bản

Ctrl + L

Căn trái văn bản

Ctrl + N

Tạo tài liệu mới

Ctrl + O

Mở tài liệu hiện có

Ctrl + P

In tài liệu

Ctrl + R

Căn phải văn bản

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho tài liệu

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Ctrl + dấu bằng (=)

Chuyển văn bản được chọn thành chỉ số dưới

Ctrl + Shift + dấu bằng (=)

Chuyển văn bản được chọn thành chỉ số trên

Ctrl + Shift + dấu lớn hơn (>)

Tăng cỡ phông chữ

Ctrl + Shift + dấu nhỏ hơn (<)

Giảm cỡ phông chữ

Ctrl + Shift + A

Thay đổi các ký tự thành viết hoa toàn bộ

Ctrl + Shift + L

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng

Ctrl + Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang trái một từ

Ctrl + Mũi tên phải

Di chuyển con trỏ sang phải một từ

Ctrl + Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ đến dòng trước

Ctrl + Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ đến dòng tiếp theo

Ctrl + Home

Di chuyển đến đầu tài liệu

Ctrl + End

Di chuyển đến cuối tài liệu

Ctrl + Page Up

Di chuyển lên một trang

Ctrl + Page Down

Di chuyển xuống một trang

Ctrl + Delete

Xóa từ tiếp theo

Alt + F4

Đóng WordPad

Shift + F10

Hiển thị menu ngữ cảnh

Các phím tắt khác

Phím tắt trong Windows

Phím tắt Windows dành cho khả năng truy nhập

Phím tắt trong Continuum dành cho điện thoại

Phím tắt trong Microsoft Surface Hub

Phím tắt sau đây khả dụng trong Windows8.1

Phím tắt máy tính tay

Bảng sau đây chứa các phím tắt để làm việc với Máy tính tay.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F1

Mở Trợ giúp Máy tính tay

F2

Chỉnh sửa lịch sử tính toán

Alt + 1

Chuyển sang chế độ Chuẩn

Alt + 2

Chuyển sang chế độ Khoa học

Alt + 3

Chuyển sang chế độ Lập trình

Alt + 4

Chuyển sang chế độ Thống kê

Alt + C

Mở tính ngày

Ctrl + E

Mở tính ngày

Ctrl + H

Bật hoặc tắt lịch sử tính toán

Ctrl + L

Nhấn nút MC

Ctrl + M

Nhấn nút MS

Ctrl + P

Nhấn nút M+

Ctrl + Q

Nhấn nút M-

Ctrl + R

Nhấn nút MR

Ctrl + U

Mở chuyển đổi đơn vị

Ctrl + Shift + D

Xóa lịch sử tính toán

F9

Nhấn nút +/

R

Nhấn nút 1/×

@

Nhấn nút căn bậc hai

Del

Nhấn nút CE

Mũi tên lên

Di chuyển lên lịch sử tính toán

Mũi tên xuống

Di chuyển xuống lịch sử tính toán

Esc

Nhấn nút C hoặc dừng sửa lịch sử tính toán

Nhập

Tính lại lịch sử tính toán sau khi chỉnh sửa

F3

Chọn Degrees ở chế độ Khoa học

F4

Chọn Radians ở chế độ Khoa học

F5

Chọn Grads ở chế độ Khoa học

Ctrl + B

Nhấn nút 3x ở chế độ Khoa học

Ctrl + G

Nhấn nút 10x ở chế độ Khoa học

Ctrl + O

Nhấn nút cosh ở chế độ Khoa học

Ctrl + S

Nhấn nút sinh ở chế độ Khoa học

Ctrl + T

Nhấn nút tanh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Y

Nhấn nút yx ở chế độ Khoa học

D

Nhấn nút Mod ở chế độ Khoa học

I

Nhấn nút Inv ở chế độ Khoa học

L

Nhấn nút log ở chế độ Khoa học

M

Nhấn nút dms ở chế độ Khoa học

N

Nhấn nút ln ở chế độ Khoa học

O

Nhấn nút cos ở chế độ Khoa học

P

Nhấn nút pi ở chế độ Khoa học

Q

Nhấn nút x^2 ở chế độ Khoa học

S

Nhấn nút sin ở chế độ Khoa học

T

Nhấn nút tan ở chế độ Khoa học

V

Nhấn nút F-E ở chế độ Khoa học

X

Nhấn nút Exp ở chế độ Khoa học

Y

Nhấn nút x^y ở chế độ Khoa học

#

Nhấn nút x^3 ở chế độ Khoa học

;

Nhấn nút Int ở chế độ Khoa học

!

Nhấn n! nút trong chế độ khoa học

F2

Chọn Dword ở chế độ Lập trình

F3

Chọn Word ở chế độ Lập trình

F4

Chọn Byte ở chế độ Lập trình

F5

Chọn Hex ở chế độ Lập trình

F6

Chọn Dec ở chế độ Lập trình

F7

Chọn Oct ở chế độ Lập trình

F8

Chọn Bin ở chế độ Lập trình

F12

Chọn Qword ở chế độ Lập trình

A-F

Nhấn nút A-F ở chế độ Lập trình

J

Nhấn nút RoL ở chế độ Lập trình

K

Nhấn nút RoR ở chế độ Lập trình

<

Nhấn nút Lsh ở chế độ Lập trình

>

Nhấn nút Rsh ở chế độ Lập trình

%

Nhấn nút Mod ở chế độ Lập trình

|

Nhấn nút Or ở chế độ Lập trình

&

Nhấn nút And ở chế độ Lập trình

Phím cách

Bật/tắt giá trị bit ở chế độ Lập trình

A

Nhấn nút Average ở chế độ Thống kê

Ctrl + A

Nhấn nút Average Sq ở chế độ Thống kê

S

Nhấn nút Sum ở chế độ Thống kê

Ctrl + S

Nhấn nút Sum Sq ở chế độ Thống kê

T

Nhấn nút S.D. ở chế độ Thống kê

Ctrl + T

Nhấn nút Inv S.D. ở chế độ Thống kê

D

Nhấn nút CAD ở chế độ Thống kê

Phím tắt cho Lịch

Bảng sau đây chứa các phím tắt để làm việc với ứng dụng Lịch.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + 1 hoặc Ctrl + D

Hiện dạng xem ngày

Ctrl + 2 hoặc Ctrl + O

Hiện dạng xem tuần công việc

Ctrl + 3 hoặc Ctrl + W

Hiện dạng xem tuần

Ctrl + 4 hoặc Ctrl + M

Hiện dạng xem tháng

Ctrl + T hoặc Home

Đi tới hôm nay

Lên một trang

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng
trước đó
Trong dạng xem tuần, đi tới tuần
trước
Trong dạng xem ngày, hãy đi tới hai ngày trước đó

Ctrl + H

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng
trước đó
Trong dạng xem tuần, đi tới tuần
trước
Trong dạng xem ngày, hãy đi tới hai ngày trước đó

Xuống một trang

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng
trước đó
Trong dạng xem tuần, đi tới tuần
trước
Trong dạng xem ngày, hãy đi tới hai ngày trước đó

Ctrl + J

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng
trước đó
Trong dạng xem tuần, đi tới tuần
trước
Trong dạng xem ngày, hãy đi tới hai ngày trước đó

Mũi tên phải

Trong dạng xem, đi tới ngày tiếp theo

Mũi tên trái

Trong dạng xem, đi tới ngày trước đó

Mũi tên xuống

Trong dạng xem, đi tới giờ tiếp theo

Mũi tên lên

Trong dạng xem, đi tới giờ trước đó

Esc

Quay lại

Ctrl + S

Lưu hoặc gửi sự kiện

Ctrl+P, sử dụng mũi tên lên xuống để chọn

Phản hồi sự kiện

Ctrl + D

Xóa một sự kiện

Phím tắt cho Thư

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt để làm việc với ứng dụng Thư.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + R

Trả lời

Ctrl + Shift + R

Trả lời tất cả

Ctrl + F

Tới

Ctrl + M

Chuyển mục đến thư mục khác

Ctrl + J

Chuyển đổi giữa việc đánh dấu thư là thư rác hoặc không phải thư rác

Ctrl + Shift + U

Chỉ hiện thư chưa đọc

Ctrl + Shift + A

Hiển thị tất cả thư

Ctrl + Shift + E

Hiển thị tùy chọn Thư mục

Ctrl + U

Đánh dấu là chưa đọc

Ctrl + Q

Đánh dấu là đã đọc

Ctrl + A

Chọn tất cả thư

Chèn

Chuyển đổi giữa cờ Xóa và Gắn cờ cho thư

Ctrl + N

Thông báo mới

F5

Đồng bộ

Alt + B

Đặt tiêu điểm trên nút bcc

Alt + C

Đặt tiêu điểm vào nút
CC
Nhaän

Alt + D

Từ chối

Alt + T

Đặt tiêu điểm vào nút
đến
Kiến

Alt + V

Mở lời mời trong Lịch

Alt + S

Gửi thư

Alt + i

Chèn tệp đính kèm

Ctrl + Shift + F

Chọn phông chữ

Ctrl + Phím cách

Xóa định dạng

Ctrl + Y

Làm lại

F4

Làm lại

Ctrl + [

Tăng cỡ phông lên một điểm

Ctrl + ]

Giảm cỡ phông xuống một điểm

Ctrl + Shift + ,

Tăng cỡ phông chữ

Ctrl + K

Thêm liên kết

Ctrl + E

Giữa

Ctrl + L

Trái

Ctrl + R

Phải

Ctrl + Shift + L

Dấu đầu dòng

Ctrl + M

Thụt lề khi văn bản được chọn

Ctrl + Shift + M

Nhô lề

Tab hoặc Shift + Tab

Thụt lề/nhô lề khi văn bản được chọn hoặc khi tiêu điểm nằm trong danh sách

Ctrl + ‘

Dấu sắc

Ctrl + ,

Dấu móc dưới

Ctrl + Shift + 6

Dấu mũ

Ctrl + Shift + ;

Dấu tách đôi

Ctrl + `

Dấu huyền

Ctrl + Shift + 7

Dấu gạch nối

Ctrl + Shift + 2

Dấu tròn

Ctrl + /

Dấu sổ chéo

Ctrl + Shift + `

Dấu sóng

Alt + Ctrl + Shift + 1

Dấu chấm than ngược

Alt + Ctrl + Shift + /

Dấu hỏi ngược

Phím tắt cho Mọi người

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt cho ứng dụng Mọi người.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + N

Thêm liên hệ

Ctrl + S

Lưu thay đổi

Xóa

Xóa liên hệ

Ctrl + F

Đưa một liên hệ vào danh sách yêu thích

Ctrl + Shift + 1

Ghim một liên hệ vào màn hình Bắt đầu

Esc

Quay lại

Trang chủ

Chuyển đến phần đầu của danh sách liên hệ

Xuống một trang

Tiến lên trong danh sách liên hệ

Lên một trang

Lùi lại trong danh sách liên hệ

Kết thúc

Chuyển đến cuối danh sách liên hệ

Phím tắt cho Nhắn tin

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt để làm việc với ứng dụng Nhắn tin.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + N

Bắt đầu hội thoại mới

Ctrl + N

Chọn mọi người

Ctrl + E

Chọn biểu tượng cảm xúc

Ctrl + >

Hội thoại tiếp theo

Ctrl + <

Hội thoại trước

Phím tắt của ứng dụng Vẽ

Bảng sau đây chứa các phím tắt để làm việc với Vẽ.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F1

Mở Trợ giúp Vẽ

F11

Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

F12

Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Ctrl + A

Chọn toàn bộ ảnh

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + E

Mở hộp thoại Thuộc tính

Ctrl + G

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

Ctrl + N

Tạo ảnh mới

Ctrl + O

Mở ảnh hiện có

Ctrl + P

In ảnh

Ctrl + R

Hiển thị hoặc ẩn thước

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho ảnh

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + W

Mở hộp thoại Đổi kích cỡ và Kéo nghiêng

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Ctrl + dấu cộng (+)

Tăng độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng lên một điểm ảnh

Ctrl + dấu trừ (-)

Giảm độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng xuống một điểm ảnh

Ctrl + Page Up

Phóng to

Ctrl + Page Down

Thu nhỏ

Alt (hoặc F10)

Hiển thị mẹo phím

Alt + F4

Đóng ảnh và cửa sổ Vẽ của ảnh đó

Mũi tên phải

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh

Mũi tên trái

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh

Mũi tên xuống

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh

Mũi tên lên

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh

Shift + F10

Hiển thị menu phím tắt hiện tại

Phím tắt của Bộ đọc

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt để làm việc với ứng dụng Bộ đọc.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F8

Sử dụng bố cục hai trang

Ctrl+ R

Xoay tệp 90 độ theo chiều kim đồng hồ

Ctrl + F

Tìm kiếm văn bản trong một tệp

F7

Sử dụng chế độ chọn bàn phím

Ctrl + P

In tệp

Ctrl + O

Mở tệp

Ctrl + W

Đóng tệp

Ctrl + M

Trang chủ ứng dụng Bộ đọc

Phím tắt cho Kết nối Máy tính Từ xa

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt để làm việc với Kết nối Máy tính Từ xa.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + Alt + Home

Chuyển đổi các thanh ứng dụng giữa PC từ xa và PC trước mặt bạn

Ctrl + Alt + Mũi tên trái

Chuyển dạng xem của bạn sang phiên trước (khi xem phiên)

Ctrl + Alt + Mũi tên phải

Chuyển dạng xem của bạn sang phiên tiếp theo (khi xem phiên)

Ctrl + Alt + Mũi tên lên

Chuyển dạng xem của bạn sang phiên đầu tiên (khi xem phiên)

Ctrl + Alt + Mũi tên xuống

Chuyển dạng xem của bạn sang phiên cuối cùng (khi xem phiên)

Phím tắt cho OneDrive

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt để làm việc với OneDrive.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + A

Chọn tất cả

Ctrl + Alt + 1

Thay đổi dạng xem (chi tiết/hình thu nhỏ)

Ctrl + U

Tải lên

Ctrl + Shift + N

Thư mục mới

Esc

Xóa lựa chọn

Ctrl + O

Mở bằng

Ctrl + Alt + O

Xem thư mục

Ctrl + Shift + V

Sao chép

Ctrl + Shift + Y

Di chuyển

Ctrl + S

Tải xuống

Alt + Mũi tên lên

Đi lên

F2

Đổi tên

F5

Làm mới

Phím tắt Windows Journal

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt để làm việc với Windows Journal.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F1

Mở Trợ giúp Journal

F5

Làm mới danh sách ghi chú

F6

Chuyển đổi giữa danh sách ghi chú và ghi chú

F11

Xem ghi chú ở chế độ toàn màn hình

Ctrl + A

Chọn tất cả các mục trên một trang

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + F

Tìm kiếm văn bản trong một tệp

Ctrl + G

Chuyển đến một trang

Ctrl + N

Bắt đầu ghi chú mới

Ctrl + O

Mở ghi chú được sử dụng gần đây

Ctrl + P

In ghi chú

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho ghi chú

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Alt + F4

Đóng ghi chú và cửa sổ Journal

Ctrl + Shift + C

Hiển thị menu phím tắt cho tiêu đề cột trong danh sách ghi chú

Ctrl + Shift + V

Di chuyển ghi chú đến thư mục cụ thể

Phím tắt WordPad

Bảng sau đây bao gồm các phím tắt để làm việc với WordPad.

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F1

Mở Trợ giúp WordPad

F3

Tìm kiếm phiên bản tiếp theo của văn bản trong hộp thoại Tìm

F10

Hiển thị mẹo phím

F12

Lưu tài liệu dưới dạng tệp mới

Ctrl + 1

Đặt khoảng cách dòng đơn

Ctrl + 2

Đặt khoảng cách dòng đôi

Ctrl + 5

Đặt khoảng cách dòng thành 1,5

Ctrl + A

Chọn toàn bộ tài liệu

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + D

Chèn bản vẽ Microsoft Vẽ

Ctrl + E

Căn giữa văn bản

Ctrl + F

Tìm kiếm văn bản trong tài liệu

Ctrl + H

Thay thế văn bản trong tài liệu

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

Ctrl + J

Căn đều văn bản

Ctrl + L

Căn trái văn bản

Ctrl + N

Tạo tài liệu mới

Ctrl + O

Mở tài liệu hiện có

Ctrl + P

In tài liệu

Ctrl + R

Căn phải văn bản

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho tài liệu

Ctrl + U

Lưu thay đổi cho tài liệu

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Ctrl + =

Chuyển văn bản được chọn thành chỉ số dưới

Ctrl + Shift + =

Chuyển văn bản được chọn thành chỉ số trên

Ctrl + Shift + >

Tăng cỡ phông chữ

Ctrl + Shift + <

Giảm cỡ phông chữ

Ctrl + Shift + A

Thay đổi các ký tự thành viết hoa toàn bộ

Ctrl + Shift + L

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng

Ctrl + Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang trái một từ

Ctrl + Mũi tên phải

Di chuyển con trỏ sang phải một từ

Ctrl + Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ đến dòng trước

Ctrl + Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ đến dòng tiếp theo

Ctrl + Home

Di chuyển đến đầu tài liệu

Ctrl + End

Di chuyển đến cuối tài liệu

Ctrl + Page Up

Di chuyển lên một trang

Ctrl + Page Down

Di chuyển xuống một trang

Ctrl + Delete

Xóa từ tiếp theo

Alt + F4

Đóng WordPad

Shift + F10

Hiển thị menu phím tắt hiện tại

Các phím tắt khác

Phím tắt trong Windows

Phím tắt Windows dành cho khả năng truy nhập

Phím tắt trong Continuum dành cho điện thoại

Phím tắt trong Microsoft Surface Hub

Bạn đang tìm hiểu bài viết Ctrl chuột trái đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.