CPU là thiết bị vào hay ra đáng xem nhất 2024

Xem CPU là thiết bị vào hay ra đáng xem nhất 2024

Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính  Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10. Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Chức năng các hộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Chức năng chính của CPU là thực hiện và điểu khiển việc thực hiện chương trình.

Chức năng của bộ nhớ trong là nơi chứa chương trình được đưa vào để thực hiện và lưu trử dữ liệu đang được xử lí.

Chức năng của thiết bị vào là đưa thông tin vào máy tính.

Chức năng của thiết bị ra là đưa dữ liệu ra từ máy tính.

Bạn đang tìm hiểu bài viết CPU là thiết bị vào hay ra đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.