Công thức giai thừa kép đáng xem nhất 2024

Xem Công thức giai thừa kép đáng xem nhất 2024

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm FACTDOUBLE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giai thừa kép của một số.

Cú pháp

FACTDOUBLE(number)

Cú pháp hàm FACTDOUBLE có các đối số sau đây:

NumberBắt buộc. Giá trị để trả về giai thừa kép của nó. Nếu number không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

Nếu number không phải dạng số, hàm FACTDOUBLE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu number là số âm, hàm FACTDOUBLE trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu number là số chẵn:

Nếu number là số lẻ:

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FACTDOUBLE(6)

Giai thừa kép của 6. Đối với 6, một số nguyên chẵn, giai thừa kép tương đương với 6*4*2; dùng phương trình:
n!! = n*(n-2)*(n-4)…(4)(2)

48

=FACTDOUBLE(7)

Giai thừa kép của 7. Đối với 7, một số nguyên lẻ, giai thừa kép tương đương với 7*5*3; dùng phương trình:
n!! = n*(n-2)*(n-4)…(3)(1)

105

Bạn đang tìm hiểu bài viết Công thức giai thừa kép đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.