Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của đáng xem nhất 2024

Xem Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của đáng xem nhất 2024

  • Câu hỏi:

Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của ………. YOMEDIA

  • A. tập thể người lao động.
  • B. cán bộ, công chức.
  • C. đất nước.
  • D. con người.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D

Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của con người. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Bạn đang tìm hiểu bài viết Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.