Chiều cao trung bình của học sinh lớp 4 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

Xem Chiều cao trung bình của học sinh lớp 4 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

Bài 3 Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm. Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 23 trang 28 sgk Toán 4  Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 4

Bài 3 Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130cm, 136cm,134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài 5.

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b)Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là:

138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

670 : 5 = 134 (cm)

Đáp số 134 cm

Bài 4

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

Bài 5

a) Tổng của hai số là:

9 x 2 = 18

Số cần tìm là:

18  12 = 6

b)Tổng của hai số là:

28 x 2 = 56

Số cần tìm là:

56  30 = 26

Đáp số: a) 6; b) 26

Bạn đang tìm hiểu bài viết Chiều cao trung bình của học sinh lớp 4 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.