Cấu trúc mất bao lâu để làm gì Tiếng Anh đáng xem nhất 2024

Xem Cấu trúc mất bao lâu để làm gì Tiếng Anh đáng xem nhất 2024

It takes … = phải mất… thời gian

Quảng cáo

Sentence Structure: It takes … = phải mất… thời gian

Để diễn tả cần bao nhiêu thời gian để làm việc gì, ta dùng cấu trúc:

Question:

How long + does + it + take + (pro) noun + toinfinitive …?

(Bạn) phải mất bao lần để

Answer:

It + take + (pro) noun + Noun of time + to infinitive …

(Tôi) mất (thời gian) để…

Ex: How long does it take to walk to school?

(Đi bộ đến trường mất bao nhiêu thời gian?)

It often takes half an hour to walk to school.

(Đi bộ đến trường thường mất nửa giờ).

Khi muốn nói rõ người thực hiện việc đó ta dùng túc từ sau take.

Ex: How long does it take you to walk to school?

It often takes me half an hour to walk there.

Quảng cáo
Báo lỗi – Góp ý

Bạn đang tìm hiểu bài viết Cấu trúc mất bao lâu để làm gì Tiếng Anh đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.